2

Monnetův duch

LONDÝN – Některé ušlechtilé myšlenky dosti připomínají nádherný objekt s časovanou bombou uvnitř. Ideál sjednocené Evropy sice není určený k detonaci, ale přesto by se mohl docela dobře rozletět na kusy. Abychom pochopili důvod, není na škodu znovu si připomenout intelektuální počátky Evropské unie.

Jeden z hlavních architektů EU, francouzský diplomat a ekonom Jean Monnet, strávil velkou část druhé světové války ve Washingtonu jako vyjednavač za evropské spojence. Po porážce Německa nabyl přesvědčení, že pouze sjednocená Evropa dokáže zabránit další ničivé válce na Západě. „V Evropě nebude mír,“ napsal ve svých pamětech, „pokud se státy znovu ustaví na základě své národní suverenity.“

Téměř všichni na evropském kontinentě, vyčerpaní válkou a odkázaní na otřesené instituce svých zpustošených národních států, s touto myšlenkou souhlasili. Pouze vítězní Britové, jejichž staré instituce zůstaly víceméně nedotčené, vyjadřovali skepsi, avšak ta se netýkala ani tak jednoty kontinentu jako spíše jejich vlastní účasti na tomto ambiciózním evropském projektu.

Ideál sjednocené Evropy je samozřejmě mnohem starší než Monnetův plán. Pokud jeho kořeny nesahají až do starého Říma, pak rozhodně sahají hluboko do desátého století ke Svaté říši římské. Od té doby prošel evropský ideál mnoha změnami, avšak dva motivy zůstaly neměnné.