1

Průlomový okamžik pro Mexiko?

MEXICO CITY − Necelé dva roky po nástupu Enriqueho Peni Nieta do prezidentské funkce zavádí Mexiko do praxe ambiciózní balík strukturálních reforem, které mají vyzvednout ekonomiku země z mnoho desetiletí trvající pasti nízkého růstu a vytvořit nové příležitosti pro občany. Reformy zahrnují i restrukturalizaci ekonomických sektorů, které se kdysi pokládaly za politicky nedotknutelné, a podporují je úpravy mexické ústavy i smělá legislativní agenda.

Díky „Paktu pro Mexiko“ se velká část této agendy těší podpoře nejen kabinetu Peni Nieta, ale i dvou hlavních opozičních stran. Tato jedinečná situace brzy projde zatěžkávací zkouškou, jakmile reformy začnou bolet, a jejich výsledek by mohl mít významné a trvalé dopady na snahu zavádět strukturální reformy jinde ve světě.

Podobné reformy se nikdy nezahajují snadno a jejich dokončení bývá obtížné. Politici je prosazují, když jsou v opozici, ale jen málokdy se k nim hlásí a drží se jich, když jsou ve vládě. Důvod je jednoduchý: u strukturálních reforem se náklady projevují s předstihem a přínosy se zpožděním, takže jde o politicky nebezpečný podnik.

Pro vlády, které strukturální reformy skutečně zahájí, je často frustrující čekat, až revitalizované sektory dosáhnou mnohdy těžko dosažitelné „kritické hmotnosti“, a pro ekonomy je velmi obtížné předpovídat načasování a velikost růstového startu, jenž by měl následovat. A aby to bylo ještě složitější, vzhledem k nevyhnutelnosti nečekaného vývoje událostí, ať už domácího či vnějšího původu, bývá často zapotřebí úprava kurzu.