Jak modernizovat multilateralismus

WASHINGTON – Rok 2008 vejde do dějin jako rok mimořádného chaosu. Finanční krize vypukla bezprostředně po krizi potravinové a palivové. Svět se dnes nachází uprostřed krize ekonomické, která povede ke ztrátě mnoha pracovních míst. Prakticky žádná země se jí nevyhnula. Vstupujeme do nové nebezpečné zóny se zvýšenými riziky pro export a investice, úvěry, bankovní soustavy, rozpočty a platební bilance. Vampnbsp;roce 2009 se možná poprvé od roku 1982 dočkáme poklesu světového obchodu.

Nejbezbrannější jsou jako vždy chudí lidé. Přísnější úvěrové podmínky a mnohem slabší růst pro rozvojové země znamenají, že vlády nedokážou tak dobře plnit cíle vampnbsp;oblasti školství a zdravotnictví a investovat do infrastruktury potřebné kampnbsp;udržení růstu. Příjmy od krajanů vysychají. Vampnbsp;důsledku vysokých cen potravin a paliv již uvízlo vampnbsp;pasti chudoby 100 milionů lidí a současné odhady naznačují, že každý pokles růstu vampnbsp;rozvojových zemích o 1% uvrhne do chudoby dalších 20 milionů lidí.

Státy se snaží prolomit zamrznutí úvěrů, podpořit finanční instituce, zmírnit úrokové sazby, posílit záchranné sítě a oživit spotřebu a investice ve snaze rozproudit podnikání, umožnit lidem pracovat a položit základy pro budoucí růst. Tyto kroky budou nejúčinnější, pokud budou jednotlivé země jednat ve vzájemné shodě a navzájem se podporovat. Hospodářský nacionalismus, který se snaží profitovat na nevýhodě ostatních, vyvolá jen další rizika. Globální problémy vyžadují globální řešení.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/tiSAbg9/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.