grass graph Adam Gault/Getty Images

Een nieuwe rol voor institutionele beleggers in de strijd tegen de klimaatverandering

BEIJING – Een recent rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN waarschuwt dat, om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te vermijden, samenlevingen sociale en economische veranderingen zullen moeten doorvoeren op een schaal “zonder historisch precedent.” Zoals we al eerder hebben opgemerkt hebben alleen institutionele beleggers – zoals pensioenfondsen, staatsfondsen en verzekeringsmaatschappijen – genoeg financiële vuurkracht om de klimaatverandering aan te pakken.

Maar om de risico's zo klein mogelijk te houden besteden institutionele beleggers hun kapitaal over het algemeen liever aan operationele infrastructuur die al stabiele inkomsten oplevert dan aan nieuwe projecten. Om diezelfde reden gaan de meeste van hun beleggingen naar de geavanceerde economieën, die de afgelopen decennia ruim 70% van de particuliere investeringen in infrastructuur hebben ontvangen. De klimaatverandering vereist dat institutionele beleggers zich buiten deze grenzen begeven. Maar zij hebben hulp nodig om de daarmee gepaard gaande risico's te verzachten, wat de reden is dat wij denken dat de wereld behoefte heeft aan een nieuwe mondiale klimaatfinancieringsfaciliteit (GCFF), exclusief gericht op het mobiliseren van het kapitaal van institutionele beleggers, en bedoeld om de tekortkomingen van de huidige multilaterale initiatieven aan te pakken.

Afgezien van diverse veelbelovende projectenhebben overheden en multilaterale financiële instellingen (MFIs) moeite om particulier kapitaal te mobiliseren op een schaal die relevant is voor de strijd tegen de klimaatverandering. Het is cruciaal dat institutionele beleggers zich om diverse redenen grotendeels afzijdig hebben gehouden van dergelijke initiatieven. In de eerste plaats hebben MFIs en institutionele beleggers verschillende prioriteiten. De activiteiten van MFIs zijn gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de lidstaten en de behoeften van de cliëntstaten, en weerspiegelen niet altijd de beleggersvraag. Daarentegen zullen institutionele beleggers, als commerciële spelers ten behoeve van gepensioneerden en andere stakeholders, niet investeren in projecten die als te riskant worden gezien of naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende financieel rendement zullen opleveren. Om hun aandacht te trekken moeten de MFIs kunnen wedijveren met de voorwaarden van de particuliere assetmanagers die door institutionele beleggers worden ingezet. Bovendien zijn veel institutionele beleggers onbekend met infrastructurele investeringen in het algemeen, laat staan in de opkomende markten. Als gevolg daarvan moeten MFIs ook in staat worden gesteld tegemoet te komen aan de zorgen van deze beleggers over het beleggen in onbekende sectoren en regio's.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/tzm1a0knl