14

Mitt Romney a čtyři americké schodky

BERKELEY – Spojené státy trápí čtyři schodky: fiskální deficit a deficity pracovních míst, veřejných investic a příležitostí. Rozpočtové návrhy předložené prezidentským kandidátem Mittem Romneym a jeho adeptem na viceprezidenta Paulem Ryanem by mohly snížit fiskální deficit, ale zhoršily by zbylé tři.

Jistěže, Romney a Ryan nezveřejnili podrobnosti o tom, jak by fiskální deficit snížili, a spoléhají na apely, abychom jim důvěřovali. Celkové směřování jejich návrhů je ale jasné: další snižování daní, neúměrně ve prospěch nejbohatších, doprovázené výrazně seškrtanými diskrečními výdaji mimo oblast obrany, což by neúměrně poškodilo všechny ostatní – a oslabilo růstové vyhlídky ekonomiky.

Počet pracovních míst v soukromém sektoru sice už 30 měsíců roste, avšak USA se stále potýkají s rozsáhlým schodkem pracovních míst. Míra nezaměstnanosti se drží o víc než dva procentní body nad „normálem“ (když ekonomika běží na výkon blízký její kapacitě). Míra zapojení do pracovních sil navíc zůstává blízko historických minim.

Aby se USA vrátily na úroveň zaměstnanosti z doby před recesí, je zapotřebí 11 milionů pracovních míst navíc. Při současném tempu oživení by to trvalo osm let. Vytrvale vysoká nezaměstnanost mezitím sníží růstový potenciál ekonomiky, neboť dnešní pracující připraví o dovednosti a zkušenosti.