17

Spravování dokonalé bouře Evropy

NEW YORK – Číňané často zmiňují, že v jejich řeči je znak pro krizi a příležitost jeden a ten samý. Nicméně ačkoliv je pravda, že krize a příležitost jdou mnohdy ruku v ruce, za současných okolností je v Evropě těžké vidět nějaké příležitosti.

Jedním z důvodů proč je současná situace, které Evropa čelí, tak složitá, je, že to vše bylo velice neočekávané. Nacházíme se 70 let po konci 2. světové války, čtvrt století po konci studené války a zhruba dvě desetiletí po konci války na Balkánském poloostrově, a politická a strategická budoucnost Evropy se znenadání zdá mnohem více nejistá, než by kdokoliv předpokládal před pouhým rokem.

Dalším důvodem pro starosti je, že Evropa nečelí jedné krizi, ale několika. První je ekonomická: nejen realita současnosti v podobě pomalého růstu, ale také vidina toho, že pomalý růst bude bez přestávky pokračovat, za což bude vděčit opatřením, které často odrazují firmy od investic a nájmu pracovní síly. Nárůst podpory populistickým politickým stranám nalevo i napravo napříč celým kontinentem svědčí o veřejné frustraci a strachu.

Co evropské ekonomice rozhodně nepomohlo, bylo rozhodnutí učiněné před desetiletími, které zavedlo společnou měnu bez zavedení společné fiskální politiky. Na národní úrovni se v mnoha zemích vytratila disciplína: Řecko bylo nejnovější obětí, ale stěží bude tou poslední.