0

Pozor na příjmovou propast

V rámci dnešní vzkvétající světové ekonomiky zaznamenává rychlý růst také většina rozvojových zemí. Přesto tím nezeslábl tlak na snížení zející příjmové propasti mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, která více než půl století vévodila celosvětovým debatám.

Mezinárodní nerovnosti, které byly před třiceti lety velké, se od té doby ještě zhoršily. Nejznepokojivějším rysem tohoto trendu je vysoký počet „růstových kolapsů“ během posledních dekád dvacátého století, kdy jen několik málo rozvojových ekonomik (východní Asie, Indie) dokázalo udržet vysoké tempo růstu.

Existuje však i další mezinárodní příjmová divergence, která si zaslouží pozornost. Od roku 1980 je svět svědkem rozšiřující se příjmové propasti mezi rozvojovými zeměmi. Jak zdůraznila nedávná zpráva Organizace spojených národů s názvem Světový ekonomický a sociální přehled 2006 , obsahuje tato „dvojitá divergence“ čtyři klíčová ponaučení pro hospodářský růst v rozvojovém světě.

Za prvé se zdá, že úspěch a nezdar v dosahování trvalého hospodářského růstu jsou soustředěny v čase a prostoru. To znamená, že růst jednotlivých rozvojových zemí nezávisí jen na jejich domácí hospodářské politice – což bylo v nedávných desetiletích jádrem debat o hospodářském rozvoji. Závisí rovněž na faktorech, které jednotlivé země nemohou ovlivnit: na globálních ekonomických podmínkách a regionálních ekonomických prostředích. Nedávný boom v některých částech rozvojového světa ukazuje právě to.