Medical equipment

Een revolutie in de gezondheidszorg in het Midden-Oosten

CAIRO – Tijdens een recent bezoek aan Jordanië en Egypte, als deel van een handelsmissie onder leiding van het Amerikaanse ministerie van Handel, werd ik getroffen door het potentieel van de omringende regio om een belangrijk knooppunt te worden voor grensverleggende geneeskundige zorg. Met de juiste beleidsmix en genoeg politieke wil kan het Midden-Oosten een vooraanstaand deel van de wereld worden als het gaat om het onderzoek naar de gezondheidszorg. Het heeft in het bijzonder een cruciale rol te spelen op het gebied van farmaceutische klinische proefnemingen, bedoeld om de invloed van de regio van herkomst van patiënten te onderzoeken op de veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit van behandelingen.

Naarmate ons inzicht in de genetica zich uitbreidt, wordt het steeds duidelijker dat onze voorouderlijke oorsprong een sleutelrol speelt in het beoordelen van de werkzaamheid van bepaalde medicijnen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat patiënten van Europese komaf beter reageren op bètablokkers en ACE-remmers dan die van Afrikaanse herkomst. De vraag van welk continent patiënten afkomstig zijn wordt vaak meegenomen bij de keuze voor de beste therapie tegen hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Een ander voorbeeld is warfarin, een antistollingsmiddel. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten van Afrikaanse komaf hogere doses nodig hebben dan die van Europese herkomst; patiënten van Aziatische komaf hebben juist lagere doses nodig. Onderzoeken naar tacrolimus, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om orgaanafstoting bij transplantatiepatiënten tegen te gaan, wijzen erop dat Afrikaans-Amerikaanse patiënten hogere doses nodig hebben dan blanke patiënten.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/kj8gKPtnl