Medical equipment

Zdravotnická revoluce na Blízkém východě

KÁHIRA – Během nedávné cesty do Jordánska a Egypta v rámci obchodní mise pod vedením amerického ministerstva obchodu mě ohromil potenciál tohoto regionu stát se významným centrem nejmodernější medicíny. Při správné kombinaci politik a dostatku politické vůle by se Blízký východ mohl stát důležitou součástí světového zdravotnického výzkumu. Zejména může sehrát klíčovou roli v oblasti farmaceutických klinických zkoušek zaměřených na zkoumání vlivu oblasti původu pacientových předků na bezpečnost, účinnost a efektivnost léčebných postupů.

S rozšiřováním našich poznatků o genetice začíná být zřejmé, že původ našich předků hraje stěžejní roli při stanovování účinnosti některých léků. Studie například ukázaly, že pacienti evropského původu lépe reagují na betablokátory a inhibitory ACE než lidé s kořeny v Africe. Také při volbě optimální medikace proti hypertenzi a kardiovaskulárním onemocněním se často zohledňuje, ze kterého světadílu pacient pochází.

Dalším příkladem je antikoagulant warfarin. Výzkumy se zjistilo, že pacienti afrického původu vyžadují vyšší dávky než lidé původem z Evropy; pacientům asijského původu stačí dávky nižší. Studie tacrolimu, léku používaného k prevenci odmítnutí orgánu po transplantaci, zase naznačují, že afroameričtí pacienti potřebují vyšší dávky než jejich bělošské protějšky.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/kj8gKPt/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.