Integrace Blízkého východu


Současné úsilí o oživení „cestovní mapy“ ke konečnému urovnání palestinsko-izraelského konfliktu a vytvoření palestinského státu je teprve v předběžné fázi. Jednou z těchto předběžných snah byla i nedávná mezinárodní konference v Londýně, která si kladla za cíl podpořit reformy v palestinské samosprávě a získat podporu pro obnovená jednání s Izraelem.


Já ovšem tvrdím, že zprostředkovatelského úsilí není zapotřebí: Palestinci dnes potřebují partnery. Jejich přirozeným a historickým partnerem v konfliktu s Izraelem přitom vždy bylo Jordánsko.

Toto partnerství se nikdy nezpřetrhalo. Články 3 a 8 jordánské mírové smlouvy s Izraelem se výslovně zmiňují o problému uprchlíků jako o jedné z nejvýznamnějších otázek, které je stále potřeba vyřešit, a poukazují rovněž na nevyřešený stav přeshraničních úmluv a otázky Jeruzaléma. Jordánsko nestojí stranou současného mírového procesu, ale je jeho nezbytnou součástí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/W4fDMOA/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.