Integrace Blízkého východu


Současné úsilí o oživení „cestovní mapy“ ke konečnému urovnání palestinsko-izraelského konfliktu a vytvoření palestinského státu je teprve v předběžné fázi. Jednou z těchto předběžných snah byla i nedávná mezinárodní konference v Londýně, která si kladla za cíl podpořit reformy v palestinské samosprávě a získat podporu pro obnovená jednání s Izraelem.


Já ovšem tvrdím, že zprostředkovatelského úsilí není zapotřebí: Palestinci dnes potřebují partnery. Jejich přirozeným a historickým partnerem v konfliktu s Izraelem přitom vždy bylo Jordánsko.

Toto partnerství se nikdy nezpřetrhalo. Články 3 a 8 jordánské mírové smlouvy s Izraelem se výslovně zmiňují o problému uprchlíků jako o jedné z nejvýznamnějších otázek, které je stále potřeba vyřešit, a poukazují rovněž na nevyřešený stav přeshraničních úmluv a otázky Jeruzaléma. Jordánsko nestojí stranou současného mírového procesu, ale je jeho nezbytnou součástí.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/W4fDMOA/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.