0

Nejlepší investice, které můžeme udělat

DUBAJ – Touha něco dokázat se rodí z hluboké víry v něco, co nás přesahuje, a projevuje se starostí o blaho ostatních lidských bytostí.

Jako Arabka nedokážu sedět se založenýma rukama a sledovat – nebo ještě hůř odvrátit zrak a nevidět –, s jakým utrpením části Blízkého východu procházejí tak těžkým obdobím v už beztak pohnutých dějinách regionu. Miliony nevinných lidí jsou vypuzeny z domovů a miliony dalších hnány přes národní hranice do nejisté a vratké budoucnosti. Je zřetelné, že potřebují pomoc.

Jistěže, jako jednotlivci dokážeme udělat jen něco. Sdružováním se kolem společných cílů ale získáváme sílu vytvářet účinné iniciativy a zlepšovat životy. Odjakživa jsem rovněž přesvědčena, že dvěma oblastmi, kde můžeme mít největší udržitelný, dlouhodobý vliv, jsou vzdělávání a sociální podnikání. Společně tyto sektory vytvářejí příležitosti na všech úrovních společnosti, od běženců, kteří nemohou dokončit studia, po profesionály usilující o rozšíření svých kariérních vyhlídek či prosazení novátorské vize.

Konflikt probíhající v Sýrii vyhnal obrovský počet uprchlíků do táborů, které se z dočasných příbytků proměnily v nouzová města. Prvořadým příkladem je tábor Za’atarí v Jordánsku, který teď poskytuje přístřeší 80 000 obyvatel, ale podobné tábory se nacházejí i v Libanonu a dalších zemích po celém regionu. Masová nucená migrace přitom není výzvou jen pro bezprostřední sousedy Sýrie. Uprchlické toky se vyvinuly z lokální krize v globální problém a zatěžkávací zkoušce je podrobeno také politické, ekonomické a sociální předivo Evropy.

Když jsou uprchlíci vytrženi ze svých každodenních životů, ztrácejí možnost usilovat o vzdělání. Ve snaze řešit tento problém teď organizace jako Unite Lebanon Youth Project (ULYP) vyhledávají děti z uprchlických táborů, které mají potenciál dokončit své formální vzdělání a ovlivnit své okolí. Se vzděláním budou tito mladí lidé lépe vybaveni přispět k účinné pozitivní změně ve svých komunitách, v současnosti i v budoucnosti.

ULYP má úzké vazby na prestižní instituce, například Americkou univerzitu v Bejrútu, už dlouho považovanou za inkubátor úspěšných podnikatelů v regionu. ULYP, jejž podporuji financováním ročních stipendií, přiznává, že vzdělávání není řešení ani jediné, ani rychlé. V souladu s tím projekt přistupuje k věci dlouhodobě a investuje do jednotlivců, kteří jednou mohou prospět širším společenstvím. Vždyť je lepší naučit lidi rybařit, než je krmit rybami.

Platí také, že poté, co někdo získá znalosti a finance k založení vlastní společnosti, může začít přemýšlet o obecnějším blahu – a tady začíná být zjevná skutečná hodnota podnikání. Motorem podnikání jsou sny a tužby, vize a ideály. Finanční podpora je sice důležitá, ale není jedinou přísadou receptu na úspěch. Podnikatelé potřebují také přístup k talentovaným rádcům a do podpůrných sítí.

Právě s touto myšlenkou jsem vstoupila do správní rady Endeavor UAE, globální neziskovky ze Spojených států, která posiluje podnikatele po celém světě. Příjemci pomoci od Endeavor nejsou tuctoví podnikatelé, nýbrž lidé s potenciálem stát se ve své úloze vzorem. Podporujeme jednotlivce, kteří dokážou inspirovat kolegy a pozvednout své komunity.

Ne každý podnikatel uspěje. Avšak tím, že nejbystřejším mladým podnikatelským lídrům poskytneme finanční podporu a přístup ke globální síti mentorů, pomůžeme jim realizovat jejich potenciál proměnit ekonomiky celých zemí. To navíc vytváří pozitivní koloběh, protože dnešní podnikatelé si mohou vyhlédnout podnikatele zítřka a poskytnout jim kapitál potřebný k tomu, aby v budoucnu lidem proměnili život.

Jsem odjakživa přesvědčená, že s úspěchem přichází povinnost přemýšlet o světě kolem. V červenci 2015 jsem se vrátila na svou alma mater, London Business School, abych zřídila stipendijní program, který bude podporovat studenty v podnikatelských oborech MBA a Executive MBA. Tak jako palestinský či syrský uprchlík může dokončit studia díky ULYP anebo mladý novátor může získat odborné vedení prostřednictvím Endeavor, doufám, že studenti LBS získají schopnosti vytvářet lepší budoucnost pro nás všechny.

Žijeme v čím dál propojenější globální ekonomice a na čím dál nerovnější a nestabilnější planetě. Naším cílem by mělo být nejen vydělávat peníze, ale také něco dokázat.

Z angličtiny přeložil David Daduč