Sk Hasan Ali/Corbis/Getty Images

Mikrofinancování klimatické odolnosti

LONDÝN – Zranitelné společenství nejvíce trpí na dopady klimatické změny – od stoupajících hladin moří a extrémních výkyvů počasí, až po dlouhotrvající sucha a záplavy. Podle Světové banky by klimatické změny bez efektivních zmírňujících opatření mohly do roku 2030 více než 100 milionů lidí uvrhnout do chudoby.

Aby se nejzranitelnější společenství stala odolnější vůči efektům klimatických změn, měly by finanční instituce podpořit malé a středně velké podniky (SME). V rodících se ekonomikách tvoří SME skoro 45% zaměstnanosti a až 33% HDP – a tato čísla jsou ještě výrazně vyšší, pokud zahrneme neoficiální SME. Pokud si SME vytváří vlastní klimatickou odolnost, může to mít kaskádový efekt na komunity okolo.

Vlastnící SME mají bohužel obecně problémy s obstaráváním bankovních půjček a musí místo toho volit neoficiální formy půjček a alternativní formy financování jejich podnikání. Podle Světové banky postrádá 50% oficiálních SME přístup k formálním půjčkám a celková úvěrová mezera pro oficiální i neoficiální SME je celosvětově 2,6 bilionu dolarů. Mezera se v rámci regionů hodně liší, ale mimořádně velká je v Africe a Asii.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/GQc5RgS/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.