SANJAY KANOJIA/AFP/Getty Images

Které politiky boje proti chudobě fungují?

VIDŽAJAVADA, Indie – Některé politiky se zdají tak lidumilné, že proti nim téměř nelze nic namítat. Například cílem půjčování malých částek krajně chudým lidem či odepisování jejich dluhů je pomoci těm nejzranitelnějším a oba přístupy se zdají naprosto rozumné. Při pečlivém prověření však vychází najevo, že tyto dobře míněné politiky jsou scestné.

Nevládky, mezinárodní organizace a filantropové před asi deseti lety nadšeně prohlašovali mikroúvěry za kouzelný lék, který skoncuje s krajní chudobou. Organizace spojených národů vyhlásila rok 2005 za Mezinárodní rok mikroúvěrů, a když byla rok nato udělena Nobelova cena míru Muhammadu Yunusovi a bance Gramín, Nobelův výbor označil mikroúvěry za „stále důležitější nástroj v boji proti chudobě“. Humanitární popová hvězda Bono šla ještě dál: „Dej člověku rybu a nají se na den. Dej ženě mikroúvěr a ona, její manžel, děti a širší rodina budou jíst celý život.“

Důkazy pečlivě shromážděné během mnoha let bohužel ukazují, že žádný kouzelný všelék proti chudobě neexistuje – a že rozhodně neexistuje žádná levná, jednoduchá politika, která by nasytila širokou rodinu na celý život. Série pokusů zdůraznila význam nastavení programu mikroúvěrů; v mnoha případech přitom tyto projekty k potírání chudoby jednoduše mnoho nepřispívají. Zřídka bylo zjištěno, že by výrazněji zvýšily průměrné příjmy. Ještě horší je, že přinášejí riziko dalšího zatížení chudých břemenem dluhu.

Nový výzkum ukazuje, že nepříjemné otázky je třeba si klást také u politik odpouštění dluhů, které byly zavedeny v několika indických státech. Státy Uttarpradéš, Maháráštra a Paňdžáb v loňském roce uskutečnily rozsáhlé umazání zemědělských dluhů, které dohromady stálo 0,5 % indického HDP.

Profesor Nilandžan Banik z Bennettovy univerzity se sídlem v indické Větší Noidě na zakázku od Nadací Tata a Kodaňského konsenzu tyto programy pro Indický konsenzus prostudoval. Jeho analýza ukazuje, že kdyby například indický Rádžasthán napodobil jiné státy a rolníkům s nanejvýš dvěma hektary prominul oficiální půjčky, stálo by to 117,4 miliard rupií (1,7 miliardy dolarů).

Jenže přístup k formálním úvěrům má jen 15 % nejmenších zemědělců (s méně než hektarem půdy), takže odpuštění dluhů pomůže těm nejchudším jen málo. Navíc předchozí zkušenosti ukázaly, že banky jsou po odpuštění dluhů obezřetnější při poskytování půjček, což během následujících let vede k 15% úbytku rolnických úvěrů. To snižuje příjmy nejzranitelnějších zemědělců o 13,5 %.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Takže ač prominutí dluhů rychle poskytne něco málo peněz, udělá v posledku méně dobrého, než kolik stojí. Každá vynaložená rupie zajistí jen 0,8 rupie přínosů. Odpouštění dluhů je, podobně jako mikroúvěry, dobře míněná snaha pomoci krajně chudým, které se ovšem nedaří zajistit slibované výnosy.

Jiný výzkum odhaluje přístupy, které by skutečně udělaly mnohem víc. Nové analýzy Indického konsenzu se drží přístupu Kodaňského konsensu založeného na studiu nákladů a přínosů, dříve použitého ke zlepšení priorit u výdajů v řádu miliard dolarů na Haiti a v Bangladéši a ku pomoci se zpřesněním Cílů udržitelného rozvoje OSN.

V indických státech, kde mnozí zemědělci žijí v krajní chudobě, je důležitější zlepšit tok plodin na trhy než promíjet dluhy nebo poskytovat mikroúvěry. V současnosti se kvůli problémům se skladováním zkazí téměř 20 % čerstvé indické produkce, a tak většina drobných rolníků neriskuje pěstování plodin podléhajících zkáze, z nichž by měli vyšší zisky než ze základních potravin.

Využijeme-li stát Rádžasthán opět jako příklad, vytvoření infrastruktury pro bezpečné skladování a přepravu mléka, ovoce a zeleniny by stálo polovinu toho, co odpuštění dluhů. Úbytek zkažených potravin společně s motivací zemědělců přejít na výnosnější plodiny by zajistil 15násobně vyšší přínosy.

Ještě důležitější je podpora vysoce jakostních semen, která zajistí lepší výnosy sklizně, zvýší produkci a posílí příjmy. Výzkum provedený Surabhi Mittalovou z projektu TARINA (Odborná pomoc a výzkum pro indickou výživu a zemědělství) dokládá, že by zajistila zvýšení výnosů o 10 %, takže přínosy by 20krát převýšily náklady.

Při pohledu na celý objem nových vědeckých poznatků – vycházejících z rozsáhlého rozboru zainteresovaných stran a vůbec poprvé získaných pro státy Ándhrapradéš a Rádžasthán – se ukazují i další způsoby pomoci nejchudším, které jdou daleko nad rámec podpory zemědělství.

Výzkum, který uskutečnili William Joe a Abhishek Kumar z Institutu hospodářského růstu a S. V. Subramanian z Fakulty veřejného zdraví T. H. Chana Harvardovy univerzity, zjišťuje, že investice do výživy jsou neuvěřitelně levným způsobem jak poskytnout účinnou dlouhodobější pomoc. Průjem je významná příčina úmrtí u malých dětí; poradenství pro matky jak zlepšit kojení, přípravu jídel a mytí rukou může stát necelých 20 dolarů na jednu matku, ale zároveň zásadně proměnit celou životní dráhu kojence, s nadějí na vyšší produktivitu a větší prosperitu. V Rádžasthánu přínosy převyšují náklady víc než 40krát a v Ándhrapradéši víc než 60krát.

K dalším politikám s velmi vysokou návratností, které pomáhají nejméně majetným, patří zlepšování léčby tuberkulózy poskytované v soukromém sektoru a zajištění, aby bylo všem dostupné plánované rodičovství.

Nejedná se o přístupy, které bychom považovali za tradiční politiky boje proti chudobě. Měli bychom ale dát přednost přístupům, které chudým na každou vynaloženou rupii pomůžou nejvíc, bez ohledu na to, jakou mají nálepku. V boji proti chudobě bychom měli být skeptičtí vůči všelékům a zajistit, aby každá politika, třeba sebelépe míněná, prošla důkladnou prověrkou. A měli bychom upřednostnit přístupy, které do života těch nejméně movitých vnesou největší zlepšení.

Z angličtiny přeložil David Daduč

http://prosyn.org/ylr1f9I/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.