2

V agendě klimatických změn nastává oteplení

LONDÝN – Pro mnoho lidí z celého světa se počasí stalo v letošním roce vším jiným, jen ne tématem ke zdvořilostní konverzaci. Tajfun Haiyan na Filipínách, rekordní mrazy v Americe, celoroční sucho v Kalifornii a záplavy v Evropě navrátily dlouhodobá rizika spojená s klimatickými změnami do politické agendy. V reakci na to zaslal generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun vedoucím představitelům vlád, podnikatelské sféry, občanské společnosti a financí naléhavý dopis, v němž je vyzval k účasti na zvláštním klimatickém summitu, který se bude konat v září v New Yorku.

Od osudného kodaňského summitu o klimatických změnách v roce 2009 to bude vůbec poprvé, kdy se vedoucí světoví představitelé sejdou, aby diskutovali o globálním oteplování. Zmíněný summit, který se odehrál v atmosféře vysokých očekávání – a následných rekriminací –, nedokázal dospět ke všeobecné a právně závazné dohodě na snížení emisí skleníkových plynů. Na zářijovém summitu proto budou účastníci požádáni, aby znovu nastartovali diplomatický proces. Cílem je nová dohoda uzavřená v roce 2015, která zabrání tomu, aby průměrné globální teploty vzrostly o dva stupně Celsia, což je úroveň, kterou mezinárodní společenství pokládá za „nebezpečnou“ pro lidskou společnost.

Na první pohled se to jeví jako obtížný úkol. Od Kodaně se klimatické změny vytrácejí z globální agendy a místo nich dostávají přednost obnova hospodářského růstu, obavy voličů o pracovní místa a životní úroveň i násilné konflikty v klíčových problémových oblastech.

Tento trend se však možná obrací. Stále více lidí chápe skutečný rozsah nebezpečí. Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) ve svém posledním autoritativním hodnocení dospěl v loňském roce k závěru, že vědci jsou si dnes na 95% jistí, že hlavní příčinou stoupajících teplot je lidská činnost. Během příštích dvou měsíců zveřejní IPCC další zprávy, které budou podrobně popisovat lidské a ekonomické dopady pravděpodobných klimatických změn a náklady a přínosy boje proti nim. Americký ministr zahraničí John Kerry nedávno označil klimatické změny za „zřejmě nejděsivější zbraň hromadného ničení na světě“ a varoval před „bodem zlomu, z něhož už nebude návratu“. Jen málokterý seriózní komentátor dnes zpochybňuje vědecké důkazy.