0

Jak potlačit konzo

EAST LANSING, MICHIGAN – Subsaharskou Afriku už dlouho sužují nemoci, jimž lze předcházet, od AIDS po žlutou zimnici. K jejich vymýcení jsou však zapotřebí poznatky o dané nemoci, peníze, osvěta, vládní podpora, plánování a v neposlední řadě zájem dotčené komunity a širšího světa na řešení problému.

Vezměme si preventabilní onemocnění, o němž většina lidí nikdy neslyšela: konzo, nazývané též kasavismus, nevratné poškození centrálního motorického nervu, běžné ve venkovských oblastech subsaharské Afriky, závislých na hořkých odrůdách kasavy čili manioku jako základní plodině. Konzo vzniká, když hlízy manioku před konzumací neprojdou dostatečnou úpravou, která obvykle vyžaduje máčení, dokud nezkvasí, a následné sušení na slunci, aby došlo k rozkladu kyanogenních látek. Při každém vzplanutí mohou být v dané venkovské oblasti postiženy stovky až tisíce lidí.

Obzvlášť běžné je konzo v Demokratické republice Kongo, Středoafrické republice, Mosambiku a Tanzanii a často propuká po obdobích sucha či střetů, kdy je nedostatek potravy. Nejhůř postiženy jsou ženy a děti, zejména v dobách hospodářských útrap, kdy se nejméně dostanou k masu, fazolím a dalším zdrojům aminokyselin se sírou v řetězci, nezbytným pro schopnost jater detoxifikovat v těle kyanid.

Následky jsou nepřehlédnutelné. Světová zdravotnická organizace (WHO) konzo definuje spastickou abnormalitou držení těla při chůzi či běhu, vývinem během týdne u dříve zdravé osoby, po němž už postižení nepostupuje, a výrazným cukáním kolen a kotníků bez známek onemocnění páteře.

Závažnost postižení konzem se různí. Podle klasifikace WHO z roku 1996 se onemocnění považuje za mírné, když postižený nemusí běžně při chůzi používat pomůcky, za střední, když používá jednu nebo dvě hole, popřípadě berle, a za závažné, když je upoután na lůžko či neschopen chůze bez pomoci.

Jelikož konzo bylo zprvu popisováno čistě jako nemoc centrálního motorického nervu, omezená na motorické dráhy centrální nervové soustavy, mělo se za to, že kognitivní následky jsou minimální. Později se však objevily elektrofyziologické důkazy naznačující, že může docházet i k poškození mozkových funkcí vyšší úrovně. Při dokumentaci neurokognitivních postižení dětí s konzem jsme nadto s kolegy zjistili subklinické symptomy i u dětí, jež konzem netrpěly, ale žily v nemocí postižených domácnostech; jedná se o zjištění založené na jejich výkonu při specializovanějších neurokognitivních testech paměti a učení.

Tyto jemnější příznaky mohou být projevem stavu před propuknutím nemoci, takže jsou výstrahou, že se dítě blíží k prahu ochoření. Vzhledem k neurokognitivním vlivům zaznamenaným v postižených domácnostech a společenstvích u dětí bez příznaků je tedy tím důležitější v regionech závislých na hořkých odrůdách manioku s vysokými hladinami kyanogenních látek zajistit potravinovou bezpečnost.

Za tímto účelem Nadace Billa a Melindy Gatesových podpořila výzkum vedoucí k vývinu netoxických odrůd manioku s vysokými výnosy. Těmto geneticky vytvořeným odrůdám se daří i v degradované půdě, takže už lidé nejsou nuceni uchylovat se k toxičtějším odrůdám.

Ukazuje se však, že je nesnadné tyto bezpečnější odrůdy rozšířit. Konzem postiženým oblastem chybí zemědělské, osvětové a zdravotnické schopnosti a infrastruktura potřebná k zavedení nezbytných změn. Z týchž příčin se těmto regionům nedaří diverzifikovat základní potraviny tak, aby k nim patřily i bezpečnější plodiny jako proso, kukuřice či fazole.

Poněvadž na poškození, jež konzo způsobuje, neexistuje lék, v bitvě proti této chorobě je třeba se zaměřit na prevenci. To znamená, že je třeba nadále dokládat přínosy nových odrůd manioku a dalších základních potravin, ale nejvyšší prioritou musí být osvěta, zejména mezi ženami na venkově, zaměřená na rizika požívání neupraveného manioku a předávání poznatků, jak jej správně připravit. Za pomoci kulturně vhodného sociálního marketingu, jaký se používá v osvětě namířené proti HIV, lze toto poselství šířit prostřednictvím sociálních sítí, mobilních telefonů, rozhlasu a televize.

Jistěže, komunity v postižených regionech už dlouho dodržují bezpečné tradiční postupy. Mohou ale žít v nevědomosti, proč jsou tyto postupy tak důležité, a tudíž si neuvědomovat důsledky jejich nedodržení. Zejména v dobách otřesů a vyostřeného nedostatku potravin se třídenní máčení oloupaných hlíz, dokud nezkvasí, a následné celodenní sušení na slunci může jevit jako luxus, který si nelze dovolit. Není tomu tak.

Konzo ohrožuje miliony lidí a propuknout může kdykoli. Neurologické postižení může být vysilující a je trvalé. Jelikož víme jak mu předcházet, máme povinnost konat.

Z angličtiny přeložil David Daduč