7

Het gaat de goede kant op met Mexico

MEXICO CITY – Om een idee te krijgen hoe de gemiddelde Amerikaan over de relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico nadenkt, hoef je alleen maar naar de bekroonde televisieserie  Breaking Bad te kijken. Spelend in Albuquerque, New Mexico, een paar honderd kilometer ten noorden van de Amerikaans-Mexicaanse grens, verhaalt de serie over de opkomst en ondergang van Walter White, een scheikundedocent op een middelbare school die een methamfetamine-tycoon wordt.

De meeste personages aan de Amerikaanse kant van de grens worden met sympathie en diepte geportretteerd. De geleidelijke afdaling van de hoofdrolspeler in de onderwereld van de drugs ontvouwt zich met zo'n subtiliteit dat ieder individueel besluit dat hij neemt bijna redelijk lijkt.

Helaas wordt de andere kant van de grens veel oppervlakkiger behandeld. In één scene slachten twee Mexicaanse hit men meedogenloos een tiental landgenoten af, die getuige zouden kunnen zijn van het feit dat zij de grens oversteken. In een andere episode vallen leden van de Mexicaanse Federale Politie een drug lord aan in zijn hacienda, waarbij wordt gesuggereerd dat zij dat slechts doen op verzoek van een rivaliserende dealer.

Breaking Bad is briljante televisie, maar het is betreurenswaardig dat zo veel Amerikanen alleen deze kant van de zaak te zien krijgen. Mexico heeft in sommige streken inderdaad grote veiligheidsproblemen, maar het is ook een land dat misschien op de drempel staat van een enorme politiek/economische transformatie. De groei van het Mexicaans bruto binnenlands product (bbp) zit al een paar jaar tegen de top van de OESO-lijst aan, en is onlangs die van Brazilië gepasseerd.