1

Příslib bankovních fúzí

BARCELONA – Na bankovnictví dolehly těžké časy. Kombinace vytrvale nízkých úrokových sazeb, stoupající nákladnosti plnění regulatorních nároků a vzestupu nových konkurentů využívajících finančních technologií vede, zejména v Evropě, k přebytečné kapacitě a nízké ziskovosti – a k silnému pokušení využívat fúzí.

Na nesnadném trhu dávají fúze smysl – umožňují bankám snižovat náklady, sdílet platformy informačních technologií a upevňovat tržní sílu, čímž zmírňují tlak na marže a obnovují kapitál. A banky to vědí. Povšimněme si nedávných jednání o fúzi mezi Deutsche Bank a Commerzbank, které v obou případech čelí obrovským poklesům tržní kapitalizace.

Možná se tedy blíží vlna fúzí. Otázkou je, jestli takový přístup skutečně může vyřešit problémy bank a prospět společnosti.

Ovšemže fúze a akvizice nejsou vždy otázkou toho, jak se dostat z obtíží. Ostatně aktivit v oblasti fúzí a akvizic přibývalo co do počtu i rozsahu transakcí už před globální finanční krizí roku 2008, včetně přeshraničních aktivit uvnitř eurozóny i mimo ni. Po vrcholu v roce 2007 tato aktivita opadla, neboť se do popředí dostala domácí restrukturalizace, především v zemích jako Řecko a Španělsko, které musely zavést náročné korekční programy.