0

Antisemitovy paměti

Nejzarputilejší antisemitský a ultranacionalistický rumunský politik Corneliu Vadim Tudor se usilovně snaží přesvědčit lidi, že se změnil. Pro většinu novinářů a politických vědátorů v Rumunsku však tato sebeproklamovaná vycizelovaná konverze působí v případě člověka s bezkonkurenčním fanfarónským nadáním jen jako další politická fraška.

Kdyby byl Tudor pouhým politickým klaunem, pak by otázka, zda ještě stále nenávidí Židy, neměla žádnou důležitost. Tudor ovšem představuje politickou sílu, s níž je třeba počítat. S blížícími se parlamentními a prezidentskými volbami chce každý zjistit, co má vlastně za lubem.

Tudor býval dvorním básníkem někdejšího diktátora Nicolae Ceauşescua. Podporoval Securitate (rumunskou komunistickou tajnou policii) a velebil Ceauşescuovo vlastenectví. Po zhroucení komunismu obviňoval ze všech nedostatků reformního procesu „cizáky" - tedy Západ, rumunskou menšinu etnických Maďarů a zejména Židy. Dokonce rozvinul kult maršála Iona Antonescua, rumunského diktátora z let 1940-1944 a Hitlerova spojence, který nařídil masakr asi dvou set tisíc Židů. Zběsilost Tudorovy rétoriky namířené proti každému, kdo se mu postavil, narostla do výšin nepoznaných od fašistické éry.

V roce 1990 založil Tudor týdeník, jehož prostřednictvím vedl zlovolné a reakcionářské kampaně. Nedlouho poté založil krajně nacionalistickou Stranu velkého Rumunska (PRM) a vytvořil takzvaný „seznam národní zrady", na němž našly místo téměř všechny významné postavy politiky a kultury. Kromě toho vyhrožoval (nebo snad sliboval), že kdyby se dostal k moci, byli by všichni zločinci nahnáni na stadiony a postříleni z kulometů.