chemnitz3_ (Photo by Gavriil GrigorovTASS via Getty Images_cow farm Gavrill Grigorov/TASS via Getty Images

Mięsny Chaos

BERLIN – Przemysł mięsny wymknął się spod kontroli. Nie tylko przyczynia się do niszczenia klimatu, różnorodności biologicznej, gleby i lasów, ale także stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia człowieka. Przed pandemią COVID-19 ostrzeżenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące chorób odzwierzęcych - wywoływanych przez patogeny przenoszone ze zwierząt na ludzi - były w dużej mierze ignorowane. To samo dotyczy oporności na antybiotyki - kolejnego globalnego zagrożenia zdrowia ściśle związanego z produkcją mięsa.

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt szacuje, że 60% wszystkich chorób zakaźnych u ludzi to choroby odzwierzęce. Według badań opublikowanych w zeszłym roku w Nature liczba ta będzie rosła wraz ze wzrostem światowej populacji i zmianą wzorców konsumpcji. Zmiany w użytkowaniu gruntów jak wylesianie i przekształcanie w grunty rolne są również kluczowymi czynnikami wpływającymi na przenoszenie chorób odzwierzęcych na ludzi.

Aktywność ludzka wpływa obecnie na 75% powierzchniziemi, podczas gdy grunty rolne - pola, pastwiska lub łąki - pokrywają ponad jedną trzecią powierzchni planety. Liczba ta szybko rośnie. Interweniując i zaburzając równowagę naturalnych ekosystemów i kurczących się siedlisk dzikich zwierząt, zakłócamy symbiotyczną relację, która istniała między ludźmi a przyrodą od tysięcy lat.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/CWE0gErpl