chemnitz3_ (Photo by Gavriil GrigorovTASS via Getty Images_cow farm Gavrill Grigorov/TASS via Getty Images

Minder vlees eten is een noodzaak

BERLIJN – Het industriële vleesproductiesysteem is onbeheersbaar geworden. Het draagt niet alleen bij aan de verwoesting van het klimaat, van de biodiversiteit, van de bodem en van de bossen, maar vormt ook een rechtstreekse bedreiging voor de menselijke gezondheid. Tot de COVID-19-pandemie werden de waarschuwingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over zoönotische ziekten – veroorzaakt door ziekteverwekkers die van dieren op mensen overspringen – grotendeels genegeerd. Hetzelfde geldt voor antibiotische weerstand – nog een mondiale bedreiging voor de gezondheidszorg, nauw verbonden met de vleesproductie.

De World Organization for Animal Health schat dat 60 procent van alle besmettelijke ziekten bij mensen zoönotisch van oorsprong is. Volgens onderzoek dat vorig jaar is verschenen in Nature zal dit percentage stijgen naarmate de wereldbevolking groeit en consumptiepatronen veranderen. Veranderingen in grondgebruik, zoals ontbossing en omzetting van woeste gronden in landbouwgrond, zijn eveneens belangrijke factoren die de overdracht van zoönotische ziekten op mensen beïnvloeden.

De menselijke activiteit raakt nu 75 procent van het landoppervlak van de aarde, terwijl landbouwgronden – velden of weiden – ruim een derde van de planeet bedekken, en deze percentages nemen snel toe. Door te interveniëren in natuurlijke ecosystemen en deze uit hun evenwicht te brengen, en de habitats van wilde dieren te laten krimpen, ontwrichten we de symbiotische relatie die duizenden jaren heeft bestaan tussen mens en natuur.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/CWE0gErnl