5

Měření hodnoty bezplatnosti

LONDÝN – Spolehlivé ekonomické statistiky jsou vitálním veřejným statkem. Jsou klíčové pro efektivní politické rozhodování, obchodní plánování a schopnost voličů držet činitele v odpovědnosti.

A přesto jsou metody, které používáme k měření našich ekonomik, čím dál zastaralejší. Statistické konvence, na kterých stavíme naše odhady, byly přijaty již před půl stoletím. V době, kdy ekonomika produkovala relativně stejné fyzické zboží. Ekonomika dneška je radikálně rozdílná a rychle se mění – což je výsledek technologických inovací, rostoucí hodnoty nehmatatelných aktiv založených na znalostech a internacionalizace ekonomických aktivit.

Ve světle těchto změn mě před deseti měsíci požádal George Osborne, britský ministr financí, abych posoudil současné a budoucí statistické potřeby UK. I když je můj výzkum zaměřený na UK, jsou výzvy k vytvoření relevantní, vysoce kvalitní ekonomické statistiky v mnoha zemích stejné.

Nedávné technologické postupy radikálně změnily způsob, jakým lidé řídí své životy, v práci i soukromí. Postupy ve výpočetním výkonu, které tvoří základy digitální revoluce, nejenom že vedly k rychlým zlepšením a produktovým inovacím, ale také k novým konektivitou hnaným cestám výměny a poskytování služeb.