14

Hospodářská politika, kterou by měl Trump uskutečňovat

LONDÝN – Zatímco úřadu prezidenta USA se ujímá Donald Trump, skupina 35 prominentních mezinárodních lídrů z oblasti byznysu, pod vedením výkonného ředitele společnosti Unilever Paula Polmana a mé osoby, předstupuje na obranu otevřených trhů, na podporu boje proti změně klimatu a s požadavkem důrazného postupu proti globální nerovnosti. Jedná se o stěžejní prvky toho, co považujeme za jedinou životaschopnou ekonomickou strategii pro Spojené státy a svět.

Nedávné volební výsledky, včetně Trumpova zvolení, upozorňují na vyostřující se pocit ekonomické křivdy mnoha domácností napříč vyspělým světem. Bezprecedentní globalizace během 20 let před finanční krizí roku 2008 téměř každému zvýšila příjmy. U nejchudší třetiny lidstva se příjmy zvýšily o 40-70 % a u prostřední třetiny o 80 %. Hornímu 1 % se dařilo ještě lépe – dokonce o tolik lépe, že teď podnikatelská elita čelí mocné protireakci.

Přesto téměř nevzrostly příjmy klíčové skupiny: domácností s nižšími středními příjmy. Přitom právě tato skupina od roku 2008 nese hlavní zátěž úsporných opatření. Není divu, že její příslušníci se cítí globalizací „opomíjení“ – a domáhají se změny.

Trumpovu administrativu by mohlo lákat řešit problémy této skupiny izolovaně, dovnitř zahleděnými politikami zacílenými na konkrétní odvětví nebo snahou omezit obchodní konkurenci. Problémy, s nimiž se tyto domácnosti potýkají, ale nejsou izolované. Vyplývají spíš ze sociálních a environmentálních mezí, na něž naráží převládající model hospodářského růstu – a z podoby globalizace, která na tomto modelu staví. Přehlížet tuto realitu a zavádět úzká a nacionalistická řešení by situaci jen zhoršilo.