0

McCain, Obama a obchod s teplým vzduchem

WASHINGTON, DC – Ať už prezidentské volby ve Spojených státech dopadnou jakkoli, politický přístup ke změně klimatu se změní. Oba kandidáti globálnímu oteplování přičítají značný význam. Republikán John McCain je přesvědčen, že představuje „zkoušku prozíravosti, politické odvahy a nesobeckého zájmu, který jedna generace dluží druhé,“ zatímco demokrat Barack Obama ho označuje za „jednu z největších morálních výzev naší generace.“

Stále ovšem není ani zdaleka jasné, zda tento posun v rétorice a politickém přístupu přiblíží planetu k přijetí nejlepší reakce. McCain i Obama by mohli budoucí generace zatížit výdaji na rozsáhlá snížení uhlíkových emisí – bez rozsáhlých snížení teplot.

Oba politici by velice rádi podchytili obavy voličů z globálního oteplování. McCain spustil televizní reklamu hlásající, že ve věci globálního oteplování se „stavěl proti prezidentu Georgi Bushovi“. Obama se v případě zvolení hodlá opřít o bývalého viceprezidenta a vášnivého aktivistu Ala Gorea, aby mu proti oteplování pomohl „vést boj“.

Oba se chystají zavést agresivní cíle snížení emisí skleníkových plynů. Obamovým plánem je do roku 2050 snížit emise o 80% pod úrovně z roku 1990, kdežto McCain by v téže lhůtě usiloval o snížení o 60%. Oba chtějí těchto ambiciózních snížení dosahovat toutéž metodou: pomocí systému limitů a obchodu s povolenkami, který omezuje průmyslové emise a nutí podniky kupovat si na další emise práva.