5

Jasné cesty k udržitelnému rozvoji

BUDAPEŠŤ – K záměrům Cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030 patří základní školní docházka pro všechny děti, práce pro všechny dospělé a ukončení hladovění a chudoby. To jsou vznešené aspirace – ale velmi nákladné. Skutečně si je můžeme všechny dovolit?

OECD odhaduje, že splnění všech 17 CUR, které se skládají ze 169 konkrétních rozvojových met, by stálo 3,3-4,5 bilionu dolarů ročně – to se zhruba rovná výši letošního federálního rozpočtu Spojených států a dalece převyšuje téměř 132 miliard dolarů, které byly loni celosvětově vynaloženy na zahraniční rozvojovou pomoc.

Jen zajištění všeobecného základního vzdělávání by vyžadovalo přinejmenším 17 miliard dolarů dodatečných výdajů ročně a mezivládní komise Valného shromáždění OSN odhaduje, že k vykořenění chudoby by celosvětově byly nutné roční investice do infrastruktury ve výši 5-7 bilionů dolarů. Pravda, odhady se různí, protože si nikdo není úplně jistý, kolik budou CUR stát.

Přitom není pravděpodobné, že by dárcovské země v brzké době přistoupily k významným zvýšením rozvojového financování. Ve Spojeném království voliči chtějí porušit dřívější závazek v oblasti zahraniční pomoci – ve výši 0,7 % HDP – o rozdíl v poměru dvou ku jedné. Ve Spojených státech republikánský prezidentský kandidát Donald Trump řekl, že federální vláda by měla „přestat posílat zahraniční pomoc zemím, které nás nenávidějí“. V Austrálii už vláda svůj rozpočet pomoci v poměru k hrubému národnímu důchodu ořezala na historické minimum.

Jestliže nemůžeme spoléhat na plné financování všech CUR, měli bychom dostupné prostředky vynakládat moudře a neutrácet víc za investice, které mají historicky nízké přínosy. Například ve vzdělávání neměly investice do menší početnosti tříd a do vyšších platů učitelů žádný podstatný vliv na výsledky studentů v testech.

Jinou oblastí, která slibuje víc, než přináší, je „klimatická pomoc,“ která přiděluje rozvojové finance na snahy o zmírňování důsledků globálního oteplování. Toto financování velice často slouží kosmetickému účelu – dodává dárcům environmentálně přátelské vzezření –, leč nevyvolává opravdovou změnu.

Ostatně zatímco se množí programy klimatické pomoci, mnohé země stále mrhají miliardami na umělé snižování cen paliv. Náklady na dotace do fosilních paliv tvořily v roce 2014 celkem 20-30 miliard dolarů v Číně, Egyptě, Venezuele a Alžírsku, 40 miliard dolarů v Rusku a Indii a 70 miliard dolarů v Íránu a Saúdské Arábii.

Mezi záměry CUR v energetické oblasti je výzva k ukončení subvencí do fosilních paliv naprosto jasnou věcí. Ekonomové v think tanku, který řídím, odhadují, že každý dolar přesměrovaný z energetických subvencí by společnosti mohl zajistit přínosy v hodnotě nejméně 15 dolarů. Ukončení těchto subvencí by vedlo k úbytku emisí CO2, znečištění vzduchu a automobilových kongescí. Ještě důležitější je, že by uvolnilo peníze do jiných oblastí, třeba do zdravotní péče a výživy, kde mohou mít jednoduchá opatření v poměru ke své nákladnosti obrovské účinky.

Zatímco například malárie usmrtila loni víc než 400 000 lidí, insekticidní moskytiéry ochraňující před hmyzem přenášejícím infekci jsou účinné dva až tři roky a jejich výroba a distribuce stojí necelých 10 dolarů. Celkově lze jednomu případu klinické malárie předejít za pouhých 11 dolarů.

Podle Givewell, neziskové organizace posuzující charity, zachrání nadace Against Malaria Foundation jeden dětský život na každých 3500 dolarů, které utratí, a jedna studie v Keni dokonce zjistila, že jedno dítě dokáže před smrtí zachránit pouhých tisíc dolarů vynaložených na distribuci moskytiér. Běžný americký pracující utratí právě tolik ročně za kávu.

Drobný výdaj dokáže ochránit člověka před utrpením způsobeným mučivou horečkou, bolestmi hlavy, vysilující nevolností, zvracením a dalšími symptomy malárie; komunitu dokáže ochránit před ztrátou ekonomické produktivity, protože děti ztratí méně dní ve škole a dospělí méně absentují v práci. A dokáže zachránit statisíce životů. Naši ekonomové odhadují, že investice do snížení výskytu malárie o 50 % se vrátí 35násobně v přínosech pro společnost.

Další jednoduchou a účinnou zdravotnickou intervencí je zvýšit dostupnost aspirinu, aby jej bylo možno užívat při nástupu srdeční příhody a předejít tak úmrtí. Náklady na poskytnutí tohoto laciného léku vedle klinických návštěv a diagnostických testů na jeden léčený případ činí jen 13-15 dolarů, což znamená, že bychom k 75 % populace v zemích s nízkými a středně vysokými příjmy mohli dosáhnout za pouhých 3,5 miliardy dolarů. To je zhruba pětina toho, co Brazílie utratila za pořadatelství letošních letních olympijských her in Riu de Janeiro.

Rovněž základní výživové intervence – zejména u těhotných žen a malých dětí – mohou mít dalekosáhlé dopady na jednotlivce i komunity. Vhodná výživa zlepšuje dlouhodobý zdravotní stav dítěte, jeho úspěchy při vzdělávání a budoucí výdělky. Investovat do výživy je další jasná věc: opatření jako jódování soli a přísun železa a listové kyseliny a vitaminu A mohou stát jen několik centů ročně na jednoho příjemce. Také odčervovací léčba a očkování jsou nenákladné a účinné investice s vysokou návratností.

Neměli bychom sice v CUR hledat jen to, co bude „za hubičku,“ ale rozhodně bychom měli hledat, jak nejlépe každý dolar utratit. Bude skvělé, pokud financování dokážeme rozšířit, ale bylo by pošetilé si myslet, že peníze na rozvojovou pomoc se přes noc zmnohonásobí nebo že obří, donkichotská rozvojová agenda OSN má dostatek zdrojů, aby se udržela na dobré cestě. Ostatně chceme-li země s vysokými příjmy – a tamní daňové poplatníky – přesvědčit, aby zvýšily výdaje na rozvojovou pomoc, budeme muset bedlivěji dbát na náklady a přínosy a připustit si, že ne všechny rozvojové cíle jsou si rovny.

Když někomu můžeme za pár korun úplně proměnit život, měli bychom přijmout spíš takové malé vítězství než prosazovat velkolepé projekty za ještě velkolepější ceny a bez záruky úspěchu. Kde chybí peníze, neměl by chybět zdravý rozum.

Z angličtiny přeložil David Daduč