Onderwijsrevolutie in Europa

DUBLIN – Europa worstelt met grote uitdagingen. Te groot voor een land om alleen mee om te gaan. Geconfronteerd met een economische crisis, wijdverbreide werkloosheid en stijgende competitie van opkomende economieën moet Europa zich aanpassen aan technische ontwikkelingen en nieuwe manieren van werken. Dit alles terwijl een vergrijzende bevolking een steeds grotere druk legt op uitgeputte publieke gelden. In deze broze context moet de Europese Unie zich concentreren op onderwijs om de talenten en het potentieel van mensen te voeden en zo het economische en sociale herstel aan te jagen.

Onderwijs is niet alleen de sleutel tot betere banen en een sterker bbp, maar ook tot de culturele, politieke en sociale ontwikkeling die nodig is om te verzekeren dat burgers goed genoeg onderlegd zijn om leidend te zijn op lokaal, nationaal en internationaal gebied. Als ze zich concentreren op het juiste beleid kunnen de leiders in de EU zich er van verzekeren dat de educatie van Europeanen ze in staat stelt om welbespraakte wereldburgers te zijn, zowel als krachtige economische actoren.

Het goede nieuws is dat Europese leiders de waarde lijken te erkennen van het verwerven van kennis. Toen ze gelden toewezen in het budget van de Europese Unie van 2014 tot 2020 besloten de regeringen in de EU wijselijk om de fondsen voor onderwijs en onderzoek te verhogen, overigens het enige gebied waarop ze dit deden. Dit engagement om onderwijs en onderzoek veilig te stellen zou gereflecteerd moeten worden op alle niveaus van beleid.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/59Sp7N1/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.