Partnerská poradna pro Ameriku a Evropu

Spory mezi Spojenými státy a Evropou nejsou nic nového, jak prokazují někdejší pnutí ohledně Koreje, Suezu a Vietnamu. K těmto sporům minulosti však došlo v naprosto odlišném geopolitickém kontextu - ve studené válce - a v již neexistujícím intelektuálním a politickém rámci doktríny zadržování. Tento kontext a rámec byly transatlantické vazbě důvodem k ukázněnosti. Jak Evropané, tak Američané si uvědomovali potřebu omezovat a zvládat své rozepře tak, aby si udrželi schopnost odstrašovat a v případě potřeby porazit Sovětský svaz.

Konec studené války všechno změnil. Dokáže vítězná aliance přežít svůj vlastní úspěch?

Základní rysy geopolitického kontextu po skončení studené války jsou poměrně jasné. Zahrnují americké strategické prvenství, rozsáhlé a rychlé přeshraniční přesuny osob, technologií, zboží, služeb, myšlenek, mikrobů, peněz, zbraní, e-mailů, oxidu uhličitého a téměř všeho ostatního a relativně mírové vztahy mezi hlavními mocnostmi - USA, Čínou, Japonskem, Ruskem, Indií a čím dál sjednocenější a rozšířenější Evropou.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ef45dAM/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.