Mario Monti před soudem

Mario Monti, komisař pro jednotný trh Evropské unie, je často středem zájmu a většinou si vyslouží všeobecné uznání. Během let své činnosti dosáhl důležitých vítězství při omezování státních příspěvků do podnikatelské sféry, jedné z nejzhoubnějších nemocí evropského hospodářství. Dnes jsou ovšem přínosy jeho úspěchů v ohrožení kvůli sérii omračujících porážek v soudní síni. A protože se zdá, že soudní spor se softwarovým gigantem Microsoftem ve věci porušování pravidel hospodářské soutěže je na obzoru, komisař Monti potřebuje urychleně nalézt ztracenou pevnou půdu pod nohama.

Během pouhých několika týdnů Evropský soudní dvůr (k němuž se mohou soukromé strany odvolávat proti rozhodnutím Komise) zrušil tři Montiho rozhodnutí, která zamítala navrhované fúze obchodních společností. Ačkoli jsou tyto dvě záležitosti, státní podpora a fúze v soukromém sektoru, principiálně odlišné, opakované prohry na jedné frontě podkopávají Montiho pozici i v ostatních oblastech, obzvláště v boji proti státním dotacím.

Výnosy soudu proti Montiho rozhodnutím jsou šokující. V kauze ocelářské fúze Schneider/Legrand soud nalezl ,,několik očividných omylů, opomenutí a rozporů v ekonomické argumentaci Komise" a dále ,,procedurální nesprávnost, jež představuje zásah do práv na obhajobu." V případu Tetra Laval soud kritizoval Montiho ,,ekonomickou analýzu okamžitých protikonkurenčních dopadů," která prý byla ,,založená na nedostatečných důkazech a několika omylech v hodnocení."

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/ssGA2vTcs