8

Pyrrhovo vítězství pro Německo

BERLÍN – Německý ústavní soud se vyslovil proti slibu Evropské centrální banky, že nakoupí potenciálně neomezené množství vládních dluhopisů problémových zemí eurozóny, a vyzval Evropský soudní dvůr (ECJ), aby jeho nález potvrdil. Dokud se to nestane, je program „přímých měnových transakcí“ (OMT) v podstatě mrtvý, což oslabuje schopnost ECB fungovat jako efektivní a důvěryhodná pojistka finančních trhů v době, kdy vlády evropských zemí stále nejeví ochotu zaplnit prázdný prostor.

Německý ústavní soud pokládá OMT za porušení zákazu monetárního financování vlád. Podle soudu může být program legální, pouze pokud je jeho velikost předem omezená, pokud vylučuje ztráty ze suverénních dluhů a pokud se vyhýbá „zásahům do tvorby cen na trhu“. Problém je v tom, že téměř všechny politické strategie ECB by tyto zásady porušovaly, a proto nález německého ústavního soudu představuje pro Evropu těžkou porážku.

Jistě, ECB by v zásadě mohla OMT stále využívat, přinejmenším do doby, než o otázce rozhodne ECJ. V praxi však sílící německý odpor vůči OMT a dalším politikám ECB znemožní využívání programu podle původního záměru – tedy k efektivním intervencím na trzích suverénních dluhopisů s cílem odvrátit paniku.

Předem omezit objem nákupů vládních dluhopisů Evropskou centrální bankou, jak požaduje německý ústavní soud, by byl nesmysl, protože by to snadno mohlo vyvolat spekulace na trhu. V důsledku toho bude muset ECB použít alternativní nástroje, aby se popasovala s nefunkčními finančními trhy. To znamená znovu se zaměřit na podporu bank a také na zavedení nových instrumentů, které budou mít přímější dopad na firmy a domácnosti v krizových státech.