1

Transatlantický výměnný obchod

LONDÝN – Téměř dvě desítky let poté, co se tato myšlenka poprvé objevila, se Spojené státy a Evropská unie minulý týden dohodly, že zahájí jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Jeho vznik – k němuž by mělo dojít na počátku roku 2015 – je prezentován jako velmi potřebný „nedeficitní stimul“, který zvýší HDP Spojených států a Evropské unie o 0,5% ročně a současně pomůže zvýšit zaměstnanost na obou stranách Atlantiku.

Obě strany si kladou za cíl eliminovat přetrvávající cla v bilaterálním obchodu, ale zejména touží zredukovat houštinu necelních bariér – především konkurující si technické a hygienické normy a regulace –, které dusí rozvoj bilaterálních ekonomických vztahů. Těsnější spolupráce v oblasti regulace může Spojeným státům a EU rovněž pomoci konfrontovat čínskou konkurenci doma i v zahraničí, kterou podnikatelské špičky pokládají za stále méně férovou.

Může však TTIP splnit obrovská očekávání? Výmluvné je, že tzv. Pracovní skupina EU-USA na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst, jež dostala za úkol identifikovat politiku a opatření, která by měla určovat ráz jednání, doporučila konzervativnější přístup.

V závěrečné zprávě skupiny, jež byla zveřejněna počátkem tohoto měsíce, se konstatuje, že dohoda „by měla být koncipována tak, aby se vyvíjela v čase“ a „postupně se posouvala směrem k integrovanějšímu transatlantickému trhu“. Konkrétně skupina doporučuje vytvoření „průběžného mechanismu pro zlepšený dialog a spolupráci“ v oblasti regulačních otázek a necelních bariér a také vytvoření „rámce pro identifikaci příležitostí k… budoucí spolupráci v oblasti regulace“.