A Thai health official performs a blood test on children at a Malaria clinic PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images

Hoe blijven we op koers in het beëindigen van malaria?

BAZEL – Het beëindigen van een epidemie is net een marathon, en in het geval van malaria komen we in de buurt van de finish. Maar we moeten wel het momentum vasthouden.

De afgelopen tientallen jaren hebben regeringen, non-gouvernementele organisaties, en de private sector een nieuw tijdperk betreden qua kennis van de behandeling van malaria en hebben enorme fondsen aan deze zaak gewijd. Deze investeringen hebben zich terugbetaald: de wereldwijde sterfte aan malaria daalde tussen 2000 en 2015 met 60%.

Maar nog steeds dreigen groeiende uitdagingen zoals medicijn- en insecticideresistentie de vooruitgang die we geboekt hebben ongedaan te maken. Al twee jaar achtereen is het aantal doden door malaria gestegen, terwijl de financiering gelijk is gebleven. De Wereld Malaria Dag van dit jaar (op 25 april) zou daarom hernieuwde inspanningen moeten aanzwengelen. Het uitroeien van malaria zal nieuwe oplossingen op medisch gebied en qua zorgbeleid vergen, evenals een sterkere politieke wil.

Mijn bedrijf Novartis is al twintig jaar actief in Afrika, waar we malariamedicatie aanbieden en samenwerken met regeringen om zorgsystemen te ondersteunen. Tijdens die periode hebben we geleerd dat we meer informatie uit eerste hand nodig hebben van malariadeskundigen die in de frontlinie van dit gevecht opereren.

Tot dat doel lieten we de studie Malaria Futures for Africauitvoeren, die mede werd geleid door Richard Kamwi, ambassadeur van de intergouvernementele organisatie Eliminate 8, en door Bob Snow van het KEMRI-Wellcome Trust programma en de University of Oxford. De studie compileert advies van ministers van Volksgezondheid, directeuren van nationale malariaprogramma’s, academici, en gemeenschapsleiders uit 14 Afrikaanse landen, die stuk voor stuk cruciale inzichten te bieden hebben over de belangrijkste uitdagingen en kansen in de strijd tegen de ziekte.

Een van de helderste inzichten uit de studie is de noodzaak onszelf tegen de groeiende dreiging van medicijn- en insecticideresistentie te wapenen door te investeren in onderzoek en ontwikkeling voor de volgende generatie malariabehandelingen. Muggen die malaria overbrengen hebben in 61 landen over de hele wereld weerstand tegen algemeen gebruikte insecticiden ontwikkeld. En in Zuidoost-Azië zijn sommige typen van de malariaparasiet zelf resistentie beginnen te ontwikkelen tegen artemisinine, het basisbestanddeel van standaard behandelingen.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Zonder een gezamenlijke respons uit de mondiale zorggemeenschap zouden medicijnresistente typen malaria zich naar Afrika kunnen verspreiden en meer dan 100.000 nieuwe sterfgevallen per jaar tot gevolg kunnen hebben. Om deze uitkomst te voorkomen moeten we meer investeren in innovatieve publiek-private partnerschappen zoals GAVI, de Medicines for Malaria Venture, en de Wellcome Trust, die er allemaal aan werken om nieuwe preventie- en behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Een ander cruciaal inzicht uit de studie is dat we beter gebruik moeten gaan maken van de middelen waarover we al beschikken. Er sterft gemiddeld iedere twee minuten een kind door malaria, maar toch ontvangt slechts een op de vijf besmette kinderen de juiste behandeling. Bijna een decennium geleden hielp Novartis de standaard in malariamedicatie voor kinderen te ontwikkelen, en we hebben sinds 2009 meer dan 350 miljoen doses gedoneerd. Maar de vasthoudendheid van malaria laat zien dat deze behandeling niet elk behoeftig kind bereikt. Het is duidelijk dat we de toegang tot medicijnen moeten uitbreiden, niet alleen door ad hoc maatregelen, maar door de capaciteiten van zorgsystemen verder op te bouwen.

Daarom moet het volgende hoofdstuk van de mondiale zorgontwikkeling zich concentreren op het zorgaanbod. Sinds 2000 heeft de mondiale zorggemeenschap miljoenen levens gered door te antwoorden op specifieke epidemieën zoals hiv, tuberculose, en malaria. Maar deze inspanningen moeten nu volledig geïntegreerd worden in onze nationale zorgsystemen om te garanderen dat alle patiënten consequent hoogkwalitatieve zorg ontvangen.

Vooruitgang zal eliminatie van het tekort aan artsen en verpleegsters vereisen, het invoeren van elektronische registratie, en het vergroten van de beschikbaarheid en kwaliteit van de primaire zorg. Deze maatregelen zouden niet alleen helpen in het gevecht tegen infectieziekten, maar ook in de voortdurende inspanning om chronische ziekten tegen te gaan, die nog eens een extra ziektelast aan veel ontwikkelingslanden opleggen.

Het spreekt vanzelf dat het verbeteren van zorgsystemen meer middelen en sterk leiderschap vereist, vooral in de landen die het zwaarst door malaria getroffen worden. En zoals bijna alle deelnemers aan de studie duidelijk maakten moeten we verder kijken dan traditionele donor-financieringsmechanismen en ook binnenlandse fondsen aanboren.

Ghana is een van de landen die op dit gebied de weg leidt. In antwoord op krimpende donorfondsen heeft de Ghanese regering leiders uit de private sector van het land samengebracht om de Ghana Malaria Foundation te lanceren, die er momenteel aan werkt om acute gaten in de financiering te dichten, maar uiteindelijk een duurzame, binnenlandse aanpak om malaria uit het land te bannen zal helpen leiden.

Dit is een uitdagend moment in het gevecht tegen malaria. Maar het is ook een moment van mogelijkheden. Novartis heeft op zijn beurt onlangs aangekondigd dat het de komende vijf jaar meer dan 100 miljoen dollar zal investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe malariamedicijnen, om opkomende resistente typen van de ziekte in te dammen. Onze focus is nu om de klinische testen voor twee veelbelovende kandidaten voor nieuwe malariamedicijnen te voltooien. Terwijl deze therapieën worden ontwikkeld werken we ook aan een strategie om te verzekeren dat patiënten in landen waar malaria endemisch is deze kunnen veroorloven, en om de effectiviteit van onze respons te vergroten door de gebieden te identificeren waar malaria de hoogste tol eist.

Het gevecht tegen malaria is een marathon van meerdere decennia geweest. Door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties heeft de wereld zich formeel gecommitteerd aan het beëindigen van de malaria-epidemie in 2030. Dat doel is binnen bereik, maar we mogen niet op onze huidige aanpak rekenen om ons over de finish te brengen.

In plaats daarvan moeten we luisteren naar de mensen aan de frontlinie en naar hun oproepen tot een hernieuwd engagement om malaria te beëindigen. Door te investeren in de volgende generatie middelen en door het opbouwen van duurzame zorgsystemen kunnen we deze ziekte voor eens en voor altijd naar de geschiedenisboeken verwijzen.

Vertaling Melle Trap

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/S6G6QsY/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.