A Thai health official performs a blood test on children at a Malaria clinic PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images

Nepolevujme v úsilí a skoncujme s malárií

BASILEJ – Ukončení epidemie je běh na dlouhou trať a v případě malárie se blížíme do cíle. Bude však zapotřebí udržet si tempo.

V posledních desetiletích vlády, nevládní organizace a soukromý sektor prolomily nové bariéry v léčbě malárie a vyhradily na boj s touto nemocí mimořádně velké prostředky. Investice se vyplatily: globální míra úmrtnosti na malárii klesla v letech 2000 až 2015 o 60%.

Stále však hrozí, že vršící se problémy typu rezistence na léky a insekticidy zcela zvrátí dosažený pokrok. Už dva roky po sobě se počet úmrtí na malárii zvyšuje, přičemž objem financí klesl. Letošní Světový den malárie (připadající na 25. duben) by tak měl vést ke zdvojnásobení našeho úsilí. Vymýcení malárie bude vyžadovat nová lékařská a zdravotnická řešení, ale i silnější politickou vůli.

Moje společnost Novartis je v Africe aktivní už dvacet let: poskytuje antimalarika a spolupracuje s vládami na podpoře zdravotnických systémů. Během této doby jsme zjistili, že potřebujeme více informací z první ruky od expertů na malárii působících na frontové linii boje.

Za tímto účelem jsme si objednali studii s názvem Budoucnost malárie v Africe, jejímiž spoluvedoucími byli Richard Kamwi, ambasador mezivládní organizace Eliminate 8, a Bob Snow z programu KEMRI-Wellcome Trust a Oxfordské univerzity. Studie shrnuje rady ministrů zdravotnictví, šéfů národních programů kontroly malárie, akademiků a komunitních lídrů ze 14 afrických zemí – všichni tito lidé přinášejí klíčové postřehy ohledně důležitých výzev a příležitostí v boji proti této nemoci.

Jedním z nejzřetelnějších závěrů studie je poznatek, že se musíme připravit na sílící hrozbu rezistence na léky a insekticidy investicemi do výzkumu a vývoje antimalarických terapií příští generace. U komárů přenášejících malárii se vyvinula rezistence na běžně užívané insekticidy v 61 zemích po celém světě. A v jihovýchodní Asii se u některých kmenů samotného malarického parazita vyvinula rezistence na artemisinin, základní složku standardní léčby.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Bez společné reakce globální zdravotnické komunity by se rezistentní kmeny malárie mohly rozšířit do Afriky a způsobit tam více než 100 000 nových úmrtí ročně. Abychom tento výsledek odvrátili, musíme více investovat do inovativních partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako jsou GAVI, Medicines for Malaria Venture nebo Wellcome Trust, které pracují na vývoji nových nástrojů prevence a léčby.

Dalším klíčovým výstupem studie je poznatek, že musíme lépe využívat nástrojů, které už máme k dispozici. Na malárii zemře v průměru každé dvě minuty jedno dítě, avšak jen každé páté dítě je náležitě léčeno. Před necelými deseti lety pomohla firma Novartis vytvořit zlatý standard pediatrické antimalarické medicíny a od roku 2009 darovala přes 350 milionů dávek. Přetrvávající úmrtí na malárii však ukazují, že ne všechny děti, které potřebují léčbu, ji skutečně dostanou. Je tedy zřejmé, že musíme rozšířit přístup k léčivům nejen prostřednictvím ad hoc opatření, ale i posílením kapacity zdravotnických systémů.

Proto se příští kapitola rozvoje globálního zdraví musí zaměřit na kvalitnější poskytování péče. Od roku 2000 zachránila globální zdravotnická komunita miliony životů tím, že reagovala na konkrétní epidemie typu HIV, tuberkulózy či malárie. Toto úsilí je však nyní nutné plně začlenit do národních zdravotnických systémů, abychom zajistili, že všichni pacienti budou trvale dostávat vysoce kvalitní péči.

Podmínkou takového pokroku je vyřešení nedostatku lékařů a sester, zavedení elektronických záznamů a posílení dostupnosti a kvality primární péče. Tato opatření by pomohla nejen v boji proti infekčním onemocněním, ale i v probíhajícím úsilí o léčbu chronických nemocí, které v mnoha rozvojových zemích představují další zátěž nemocnosti.

Netřeba dodávat, že zkvalitnění zdravotnických systémů bude vyžadovat větší zdroje a rozhodné vedení, a to zejména v zemích nejvíce postižených malárií. A jak se vyjádřili téměř všichni aktéři studie, musíme překročit rámec tradičních mechanismů dárcovského financování a využít i domácích zdrojů.

Ghana patří k zemím, které jsou v této oblasti v čele. Tamní vláda reagovala na snižující se objem dárcovských prostředků tím, že aktivizovala největší soukromé firmy v zemi a založila Ghanskou nadaci proti malárii, která v současnosti pracuje na nahrazení nejnaléhavějších výpadků ve financování, ale nakonec pomůže vést trvalé domácí úsilí o úplné vymýcení malárie v zemi.

Je to náročná výzva v boji proti malárii. Zároveň je to však dobrá příležitost. Firma Novartis například nedávno oznámila, že v příštích pěti letech investuje více než 100 milionů dolarů do výzkumu a vývoje antimalarické terapie, aby pomohla zvládnout nástup rezistentních kmenů této nemoci. Momentálně se soustředíme na dokončení klinických zkoušek dvou slibných nových kandidátů na antimalarika. Tyto terapie se sice teprve vyvíjejí, ale kromě nich pracujeme i na strategii, která zajistí, aby si pacienti v zemích s endemickým výskytem malárie mohli tuto léčbu dovolit, a také na zlepšení efektivity naší reakce správnou identifikací oblastí, v nichž si malárie vybírá nejvyšší daň.

Boj proti malárii je maratonem, který trvá už mnoho desítek let. Svět se prostřednictvím cílů trvale udržitelného rozvoje Organizace spojených národů oficiálně zavázal, že s epidemií malárie do roku 2030 skoncuje. Tento cíl je na dohled, ale nemůžeme počítat s tím, že cílovou pásku protrhneme při zachování současného přístupu.

Místo toho musíme naslouchat těm, kdo stojí na frontové linii, a vyslyšet jejich výzvy k obnovenému závazku skoncovat s malárií. Budeme-li investovat do nástrojů nové generace a budovat trvale udržitelné zdravotnické systémy, můžeme tuto nemoc jednou provždy vykázat do učebnic dějepisu.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/S6G6QsY/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.