coyle17_ISABEL INFANTESAFP via Getty Images)_bees biodiversity Isabel Infantes/AFP via Getty Images

Vi må bringe naturen tilbake til økonomifaget

CAMBRIDGE – “This land is your land,” sang den amerikanske visesangeren Woody Guthrie og ramset opp USAs redwood-skoger, hveteåkre og glitrende daler. Guthrie fremmet et moralsk krav om at alle burde dele markens grøde. Men sangen fremhever også naturressursene og hvordan de virker inn på oss alle — en viktig økonomisk innsikt. Hvis vi utarmer dem eller permanent ødelegger dem, vil de økonomiske konsekvensene påvirke alle som lever i dag og framtidens generasjoner.

Menneskelig økonomisk aktivitet gjør utstrakt bruk av «tjenestene» naturen forsyner oss med. Klassiske økonomer som Adam Smith og David Ricardo skrev ned sine tanker da jordbruket utgjorde en langt større andel av økonomien enn i dag. De var vel vitende om at menneskelig aktivitet fant sted innenfor rammene av naturen og det den kan forsyne oss med. De tok alltid med landjorda i sine analyser. Men det moderne økonomifaget har i stor grad fjernet naturen fra sine definisjoner og målinger av økonomien.

I dag blir man stadig mer oppmerksom på hvilken fare klimaendringene utgjør. Dette gjelder også investorer. Men man har sett bort fra mange andre aspekter ved naturens betydning for den økonomiske aktiviteten — til nå.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/ShlHzzvnb