0

Směřování k euru

Nadcházející květnové rozšíření Evropské unie je ve středu pozornosti nejen vlád přistupujících zemí, ale také jejich centrálních bank. Po vstupu se stanou členy Evropské centrální banky (ECB), což znamená, že se od nových členských zemí očekávají aktivní kroky ke splnění podmínek nezbytných pro budoucí přijetí do eurozóny.

Přestože skutečné rozšíření eurozóny je stále ještě v poměrně vzdálené budoucnosti - nejbližším možným datem je leden 2007 -, přistupující země musí vypracovat své vstupní strategie ve značném předstihu. Právě proto loni centrální banky a vlády ve většině přistupujících zemí posílily spolupráci při definování společných postojů k přijetí eura.

Intenzivní debaty se vedly také v EU. Ty kulminovaly, když ECB přijímala Stanovisko k problematice směnných kurzů v přistupujících zemích . Toto Stanovisko vyjadřuje postoj Rady guvernérů ECB ke členství v kurzovém mechanismu (ERM II), klíčové podmínky pro budoucí vstup do eurozóny.

Debata byla vzrušená. Přistupující země se musely rozhodnout pro optimální načasování rozšíření eurozóny - což je nelehký úkol, protože ekonomická teorie v tomto ohledu nenabízí jasnou odpověď a protože několik přistupujících zemí zápasí s fiskální nerovnováhou výrazně překračující strop Maastrichtské smlouvy stanovený na 3% HDP.