0

Zvyšme přínosnost investic do boje proti HIV/AIDS

NEW YORK – Je nebezpečné domnívat se, že konec AIDS je na dohled. S virem HIV žije asi 30 milionů lidí z celého světa, a pokud přetrvají současné trendy, pak se dalších 30 milionů pravděpodobně v příštích deseti letech nakazí. Prostředky z rozvinutých zemí se snižují – a tento trend se musí zvrátit. Zároveň si však musíme přiznat, že u miliard dolarů vynakládaných na dobře míněné snahy o záchranu životů alarmujícím způsobem schází kvalitní posouzení, jak si tyto investice vedou.

Platí to nejen pro kampaně za sexuální zdrženlivost, o jejichž účinnosti neexistují žádné důkazy, ale i pro mnoho dalších stěžejních forem boje proti AIDS. Na systémové úrovni nevíme, co funguje, kde a proč – nebo jak naše úspěchy zopakovat.

V rámci projektu RethinkHIV požádaly Centrum Kodaňského konsensu a Rushova nadace třicet čelních ekonomů specializovaných na HIV, aby za podpory epidemiologů, demografů a lékařských specialistů analyzovali nejslibnější přístupy k epidemii AIDS v nejhůře zasaženém regionu světa, totiž v subsaharské Africe. Měli za úkol prozkoumat, čeho by se dalo dosáhnout při dodatečných investicích do šesti klíčových oblastí: prevence pohlavního přenosu nákazy, omezení nepohlavního přenosu, léčby osob, které již nemoc mají, iniciativ za posílení sociální politiky a zdravotnictví za účelem boje proti HIV/AIDS a výzkumu vakcín.

Výsledné vědecké studie představují vůbec první rozsáhlý pokus o analýzu nákladů a přínosů jednotlivých priorit v boji proti AIDS. Ekonomové mohou nabídnout neotřelý pohled tím, že nám ukážou celkovou hodnotu jednotlivých investičních možností pro společnost. Některé chvályhodné investice jsou velmi nákladné a přinášejí málo užitku, zatímco jiné jsou pozoruhodně levné a neuvěřitelně efektivní. Ať už se jedná o AIDS nebo jiné problémy, dodatečné prostředky by se měly nejprve vynakládat tam, kde za své peníze můžeme dosáhnout nejvyšší návratnosti.