Zvyšme přínosnost investic do boje proti HIV/AIDS

NEW YORK – Je nebezpečné domnívat se, že konec AIDS je na dohled. S virem HIV žije asi 30 milionů lidí z celého světa, a pokud přetrvají současné trendy, pak se dalších 30 milionů pravděpodobně v příštích deseti letech nakazí. Prostředky z rozvinutých zemí se snižují – a tento trend se musí zvrátit. Zároveň si však musíme přiznat, že u miliard dolarů vynakládaných na dobře míněné snahy o záchranu životů alarmujícím způsobem schází kvalitní posouzení, jak si tyto investice vedou.

Platí to nejen pro kampaně za sexuální zdrženlivost, o jejichž účinnosti neexistují žádné důkazy, ale i pro mnoho dalších stěžejních forem boje proti AIDS. Na systémové úrovni nevíme, co funguje, kde a proč – nebo jak naše úspěchy zopakovat.

V rámci projektu RethinkHIV požádaly Centrum Kodaňského konsensu a Rushova nadace třicet čelních ekonomů specializovaných na HIV, aby za podpory epidemiologů, demografů a lékařských specialistů analyzovali nejslibnější přístupy k epidemii AIDS v nejhůře zasaženém regionu světa, totiž v subsaharské Africe. Měli za úkol prozkoumat, čeho by se dalo dosáhnout při dodatečných investicích do šesti klíčových oblastí: prevence pohlavního přenosu nákazy, omezení nepohlavního přenosu, léčby osob, které již nemoc mají, iniciativ za posílení sociální politiky a zdravotnictví za účelem boje proti HIV/AIDS a výzkumu vakcín.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/RlRPwZu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.