Zvyšme přínosnost investic do boje proti HIV/AIDS

NEW YORK – Je nebezpečné domnívat se, že konec AIDS je na dohled. S virem HIV žije asi 30 milionů lidí z celého světa, a pokud přetrvají současné trendy, pak se dalších 30 milionů pravděpodobně v příštích deseti letech nakazí. Prostředky z rozvinutých zemí se snižují – a tento trend se musí zvrátit. Zároveň si však musíme přiznat, že u miliard dolarů vynakládaných na dobře míněné snahy o záchranu životů alarmujícím způsobem schází kvalitní posouzení, jak si tyto investice vedou.

Platí to nejen pro kampaně za sexuální zdrženlivost, o jejichž účinnosti neexistují žádné důkazy, ale i pro mnoho dalších stěžejních forem boje proti AIDS. Na systémové úrovni nevíme, co funguje, kde a proč – nebo jak naše úspěchy zopakovat.

V rámci projektu RethinkHIV požádaly Centrum Kodaňského konsensu a Rushova nadace třicet čelních ekonomů specializovaných na HIV, aby za podpory epidemiologů, demografů a lékařských specialistů analyzovali nejslibnější přístupy k epidemii AIDS v nejhůře zasaženém regionu světa, totiž v subsaharské Africe. Měli za úkol prozkoumat, čeho by se dalo dosáhnout při dodatečných investicích do šesti klíčových oblastí: prevence pohlavního přenosu nákazy, omezení nepohlavního přenosu, léčby osob, které již nemoc mají, iniciativ za posílení sociální politiky a zdravotnictví za účelem boje proti HIV/AIDS a výzkumu vakcín.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/RlRPwZu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.