Jak učinit růst „zeleným"

Když se vedoucí představitelé zemí celého světa před čtyřmi lety setkali na „summitu milénia", dohodli se na řadě cílů, které měly zajistit omezení celosvětové chudoby na polovinu do roku 2015. Kromě toho stanovili cíle v oblasti ochrany životního prostředí, protože chápali jeho stěžejní roli při zajišťování dlouhodobého ekonomického růstu, lidského rozvoje a stability na planetě. Potíž je v tom, že dnes, deset let před vypršením lhůty pro splnění těchto cílů, je pokrok v otázce ochrany životního prostředí znepokojivě malý. Dosáhnout lze přitom mnohem více.

Postupné snižování emisí látek ničících ozónovou vrstvu na základě Montrealského protokolu například ukazuje, čeho lze docílit, pokud mezinárodní společenství postupuje jednotně. Odhaduje se, že díky protokolu se předejde až 20 milionům případů rakoviny kůže a 130 milionům případů šedého zákalu.

Takový úspěch by nás měl povzbudit. Nyní však potřebujeme uvést naši činnost do souladu s rozsahem problémů. Náš svět je nejen nevyvážený, ale i ohrožený. Míra odlesňování se zvyšuje a pouze za posledních deset let bylo vykáceno téměř 100 milionů hektarů lesa - z velké části v důsledku toho, že miliony chudých farmářů v Africe a v latinské Americe jsou nuceny kácet stromy, poněvadž nemají jiný přístup k půdě ani k energetickým zdrojům.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/D3jLaLf/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.