Jak „napravit“ globalizaci

Opakovaně píšu o problémech globalizace: o nespravedlivém režimu světového obchodu, který brzdí rozvoj; o nestabilním globálním finančním systému, jehož výsledkem jsou periodické krize opakovaně zatěžující chudé země neudržitelným dluhem; a také o režimu celosvětového duševního vlastnictví, který odepírá přístup k dostupným životně důležitým lékům, přestože AIDS pustoší rozvojový svět.

Stejně tak píšu o anomáliích globalizace: peníze by měly proudit z bohatých zemí do chudých, ale v posledních letech proudí směrem právě opačným. Bohatí totiž lépe snášejí rizika měnových a úrokových výkyvů, takže jsou to chudí, kdo nese na bedrech důsledky těchto fluktuací.

Na problémy spojené s globalizací poukazuji tak halasně a hlučně, že si z toho mnozí lidé vyvodili mylný závěr, že i já patřím k antiglobalizačnímu hnutí. Já se ovšem domnívám, že globalizace má obrovský potenciál – pokud je správně řízena.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/TxFyI9a/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.