Jak vytvořit trh pro vědecký výzkum

Vědecké pokroky jsou základní příčinou pokroku ekonomického, ale řada států jako by přesto mnohdy doufala, že se sveze na zádech objevů učiněných ve vědecky vyspělejších zemích. V raných fázích rozvoje je to nejpraktičtější a nejúčinnější strategie. Pro dosažení pokročilých stadií hospodářského růstu však země potřebuje domácí vědecký výzkum.

Každá vláda se snaží povzbudit vědecký výzkum prostřednictvím vzdělávání ve vědě. Vzdělání samo o sobě je zde však použitelné pouze do určité míry. Věda je koneckonců jistou formou podnikání, které vyžaduje důmyslnou organizaci zdrojů i zaměstnanců, odvážný přístup a ochotu podstupovat rizika za možnost velké odměny.

Za normálních okolností podporuje podnikatelské úsilí trh. Pokud by takový trh existoval i v případě vědy, zakládali by vědci podniky podobné běžným obchodním firmám, mezi nimiž by dosahovaly úspěchu ty nejlepší, zatímco ostatním by se nevedlo. Problém je, že základní vědecký výzkum je z větší části veřejným statkem, který nelze odepřít těm, již ho využívají, a který proniká do organismu vědeckého know-how netušenými způsoby.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/LNVwdqi/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.