0

Přimějme OSN, aby se stavěla za svobodu

Pro Švédsko, mou vlast, je Organizace spojených národů posvátnou krávou. Dnes je však mnoho Švédů, stejně jako dalších lidí po celém světě, na vážkách. Tyto pochyby vyvolaly tři události.

První z nich byl masakr více než 800 000 lidí během 100 dnů ve Rwandě před deseti lety – pravděpodobně šlo o nejrychlejší genocidu v historii. Je doloženým faktem, že Kofi Annan jako tehdejší zástupce generálního tajemníka OSN nařídil, aby vojáci OSN ve Rwandě nezasahovali a nechránili oběti. Skutečnost, že Annan byl po tomto enormním selhání povýšen do funkce generálního tajemníka OSN, zůstává záhadou.

Pochybnosti o OSN a osobně o Annanovi ještě prohloubil probíhající skandál uvnitř administrativy OSN ohledně programu Ropa za potraviny. Ačkoliv příslušné zprávy zatím nehovoří přímo o Annanovi, selhání jeho managementu jsou naprosto očividná.

Třetí skandál – jenž zřejmě vyvolává největší rozčarování – se týká Komise pro lidská práva, neboť do značné míry odhaluje strukturální a trvalou absenci rovnováhy a morálky uvnitř klíčových agentur OSN. Většina lidí předpokládá, že tato komise existuje proto, aby podporovala lidská práva a demokratické svobody. Členy komise jsou však i někteří z nejhorších porušovatelů lidských práv. Tito nepřátelé svobody trvale mlčí o mučení, útisku a masových vraždách, kterých se dopouštějí jejich spřízněné diktatury, ale zato si vždy pospíší s bombastickými řečmi proti světovým demokraciím, zejména Spojeným státům.