Přimějme OSN, aby se stavěla za svobodu

Pro Švédsko, mou vlast, je Organizace spojených národů posvátnou krávou. Dnes je však mnoho Švédů, stejně jako dalších lidí po celém světě, na vážkách. Tyto pochyby vyvolaly tři události.

První z nich byl masakr více než 800 000 lidí během 100 dnů ve Rwandě před deseti lety – pravděpodobně šlo o nejrychlejší genocidu v historii. Je doloženým faktem, že Kofi Annan jako tehdejší zástupce generálního tajemníka OSN nařídil, aby vojáci OSN ve Rwandě nezasahovali a nechránili oběti. Skutečnost, že Annan byl po tomto enormním selhání povýšen do funkce generálního tajemníka OSN, zůstává záhadou.

Pochybnosti o OSN a osobně o Annanovi ještě prohloubil probíhající skandál uvnitř administrativy OSN ohledně programu Ropa za potraviny. Ačkoliv příslušné zprávy zatím nehovoří přímo o Annanovi, selhání jeho managementu jsou naprosto očividná.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/bdAqrXgcs