Nieuwe wegen voor ontwikkelingsfinanciering

WASHINGTON, DC – Als de Millennium Development Goals (Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, MDGs) volgend jaar verstrijken, zal de wereld veel mooie prestaties kunnen bijschrijven. Het aantal mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater is gehalveerd, waardoor de levens van ruim honderd miljoen bewoners van sloppenwijken zijn verbeterd; de gelijkheid tussen jongens en meisjes in het onderwijs is versterkt; en de gezondheidszorg is toegankelijker geworden voor miljoenen mensen. Maar er moet nog steeds veel worden gedaan; veel landen liggen achterop, en de verschillen binnen landen zijn heel groot.

De ontwikkelingsagenda van na 2015 belooft de onvoltooide zaken uit de MDGs te zullen aanpakken, terwijl er doelstellingen aan zullen worden toegevoegd die te maken hebben met solidariteit, duurzaamheid, werkgelegenheid, goed bestuur en samenwerking. Succes zal afhangen van het vermogen van de wereldleiders om de ervaringen uit het verleden niet alleen in te zetten voor de ontwikkeling van effectief beleid en doeltreffende programma's, maar ook om innovatieve manieren te vinden voor de financiering daarvan.

In een recent rapport van de World Bank Group (WBG) – Financing for Development Post-2015(Ontwikkelingsfinanciering na 2015) – worden drie belangrijke overwegingen genoemd die de ontwikkelingsagenda van de komende tijd zouden moeten bepalen. In de eerste plaats woont het grootste deel van de armen ter wereld nu in landen uit de middencategorie, en wonen veel armen zelfs in de rijke landen. In de tweede plaats is de nadruk in het debat over de ontwikkelingsfinanciering verschoven van de kwantiteit naar de kwaliteit van de hulp – inclusief het vermogen om andere financieringsbronnen aan te boren en aan te vullen. Tenslotte zijn de opkomende economieën belangrijke motoren geworden van de mondiale economische groei, met steeds nauwere banden met de ontwikkelingslanden.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/1rKkQLtnl