6

Data en ontwikkeling

WASHINGTON, DC – Sinds de eeuwwisseling heeft de ontwikkelingsgemeenschap zich hard gemaakt voor de Millenniumdoelen, die specifieke doelen gesteld hebben op acht gebieden, waaronder armoede, kindersterfte en ziekte en die in 2015 gehaald moeten zijn. Bij het formuleren van de agenda voor na 2015 is het meten van het succes van de Millenniumdoelen (en het vaststellen waar de vooruitgang nog achterloopt) cruciaal. En dat vraagt om meer en betere data.

Zeker, internationale instituties en veel ontwikkelingslanden hebben aanzienlijk geïnvesteerd in het verbeteren van het verzamelen van gegevens om hun prestaties ten aanzien van de Millenniumdoelen beter bij te houden. In 2003 hadden slechts vier landen twee datapunten voor 16 of meer van de 22 voornaamste MDG indicators, vorig jaar was dat aantal gegroeid tot 118 landen.

Maar ontwikkelingsdata blijven een schaars goed in de ontwikkelingswereld. Gegeven hun waarde in het meten (en aanjagen) van sociale en economische vooruitgang moet dit tekort dringend aangepakt worden. Er is een katalysator nodig om de productie en het gebruik van ontwikkelingsgegevens uit te breiden. Met dit in het achterhoofd heeft het high-level panel dat de ontwikkelingsagenda van na 2015 overziet er gelijk in om om een mondiale ‘datarevolutie’ te roepen.

De razendsnelle opkomst van digitale technologieën heeft het mondiale landschap sinds 2000, toen de Millenniumdoelen werden gelanceerd, veranderd. Remote sensing, informatie verzameld uit onlineactiviteiten en crowd-sourced data van mobiele telefoons kunnen traditionele methoden van het verzamelen van statistieken complementeren.

Deze door technologie gedreven verschuiving in de manier waarop mensen data creëren, beheren, delen en toepassen zou om twee redenen moeten worden weerspiegeld in inspanningen voor ontwikkeling. Ten eerste zijn beleidsmakers gretig om meer actuele gegevens te verkrijgen die hun inspanningen kunnen begeleiden. Ten tweede kunnen deze data ook innovatie en het engagement van burgers helpen aan te jagen, door de ontwikkeling in staat te stellen van nieuwe en effectievere goederen en services.

Er is echter een voorbehoud. De omvang en complexiteit van deze datasets vereisen gespecialiseerde analytische vaardigheden (waar nog steeds een tekort aan is), zowel als meer onderzoek en experimenten.

Het vergroten van de kwantiteit, kwaliteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van data voor ontwikkeling vereist het aanpakken van het falen van de markt dat leidt tot gaten in het gebruik en de dekking van data in ontwikkelingslanden. Dit betekent dat, terwijl technologie, data en gebruikers en verstrekkers van data snelle vooruitgang maken, samenwerking tussen diverse actoren (regeringen, nationale statistiekbureaus, donororganisaties, mondiale en lokale NGO’s, academische en onderzoeksinstituten, de private sector en anderen) nodig zal zijn.

In deze geest van samenwerking zijn de grote multilaterale ontwikkelingsorganisaties (de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, het Internationaal Monetair Fonds, De Islamitische Ontwikkelingsbank, de Verenigde Naties en de Wereldbank) al begonnen hun gezamenlijke inspanningen te versterken in het produceren en delen van ontwikkelingsdata. En deze inspanningen werpen al vruchten af.

Maar er moet nog veel meer gedaan worden. Door nieuwe vormen van samenwerking zouden statistiekbureaus in ontwikkelingslanden er op moeten mikken om de kwaliteit en dekking van data te verbeteren terwijl ze de technologie gebruiken om gegevens makkelijker te beheren, te gebruiken en toegankelijk te maken.

Meer (en betrouwbaardere) data zouden ook het besluitvormingsproces kunnen verbeteren door beleidsmakers te helpen om specifieke sociale, economische en milieukwesties te begrijpen. Betere genderstatistieken kunnen voorzien in een gedetailleerder begrip van de toegang van vrouwen tot rechtsspraak, onderwijs en financiën; verbeterde metingen van armoede en ongelijkheid kunnen onthullen hoe de voordelen van economische groei verdeeld worden; en het berekenen van natuurlijk kapitaal kan de waarde van de giften van hulpbronnen  blootleggen, waarmee geholpen wordt te verzekeren dat ze gebruikt worden op een rationele en duurzame manier.

Het is duidelijk dat data gerelateerd aan kwesties die direct het welzijn van mensen en de planeet beïnvloeden essentieel zijn voor effectief beleid. Het openbaar en toegankelijk maken van zulke gegevens zou gezien moeten worden als een basisvoorwaarde in het verzekeren van het vermogen van mensen om overheden aansprakelijk te houden en zo deel te hebben aan beslissingen die hun leven beïnvloeden. Hoe meer hulpmiddelen gewijd worden aan bereiken van dit doel, hoe effectiever de agenda van na 2015 zal zijn.

Vertaling Melle Trap