0

Dluhopisy pro diasporu

WASHINGTON, DC – Cílů rozvojové agendy pro období po roce 2015 nelze dosáhnout bez silných programů a dostatečného financování. Oficiální rozvojová pomoc činí zhruba 130 miliard dolarů ročně; přímé zahraniční investice a příliv portfolií sice mohou chudým ekonomikám pomoci, ale i tak je nutné nalézt další zdroje rozvojových financí.

Jedním z nedostatečně využitých zdrojů je financování z diaspory – tedy z prostředků a úspor vydělaných lidmi pracujícími v zahraničí a zasílaných domů rodině a přátelům. Úkolem je tyto příjmy efektivně usměrňovat.

Na celém světě existuje více než 230 milionů mezinárodních migrantů, což je více než počet obyvatel páté nejlidnatější země světa Brazílie. Částka 2,6 bilionu dolarů, kterou tito lidé podle odhadů ročně vydělají, převyšuje HDP šesté největší ekonomiky světa Velké Británie. Velká část tohoto příjmu se zdaní nebo utratí v hostitelských zemích. Předpokládáme-li však dvacetiprocentní míru úspor (což se blíží průměru pro rozvojové země), znamená to celkové roční úspory diaspory ve výši přes 500 miliard dolarů.

V roce 2013 zaslali migranti z rozvojových zemí domů zhruba 404 miliardy dolarů (nepočítaje v to obrovské nedoložené toky, které přicházejí neoficiálními kanály). Indie takto získala 70 miliard dolarů, což je více než hodnota jejího vývozu služeb informačních technologií. Platby do Egypta byly vyšší než příjem země ze Suezského průplavu. A výdělky vystěhovalců tvořily více než třetinu národního důchodu Tádžikistánu.