Het meten van solidaire groei

WASHINGTON, DC – Als de deadline voor de Millennium Development Goals (Millennium Ontwikkelingsdoelen, MDGs) volgend jaar verstrijkt, zal de wereld op diverse belangrijke prestaties kunnen wijzen sinds hun lancering in 2000. In deze periode is de extreme armoede gehalveerd; naar schatting honderd miljoen sloppenwijkbewoners hebben toegang gekregen tot veilig drinkwater, en miljoenen tot basale gezondheidszorg; en grote aantallen meisjes krijgen nu een opleiding. Maar er blijft nog heel veel te doen.

De ontwikkelingsagenda van na 2015 zal voortgaan op de door de MDGs ingeslagen weg en nieuwe doelen toevoegen die te maken hebben met solidariteit, duurzaamheid, werkgelegenheid, groei en fatsoenlijk bestuur. Het succes van de aanstaande Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen, SDGs) zal afhangen van de vraag hoe de nieuwe programma's zullen worden ontwikkeld, ten uitvoer gelegd en beoordeeld.

Krachtige economische groei geeft mensen de kans hun levens te verbeteren en creëert ruimte waarin nieuwe ideeën tot ontwikkeling kunnen komen. Maar dergelijke groei gaat dikwijls gepaard met aantasting van het milieu, waardoor de menselijke gezondheid en levenskwaliteit achteruit gaan, watervoorraden worden bedreigd en ecosystemen onder druk komen te staan, wat voor toekomstige generaties een groeibelemmering oplevert. Bovendien is kortetermijngroei die het natuurlijk kapitaal erodeert kwetsbaar voor conjunctuurcycli, en kunnen mensen die vlak boven de armoedegrens leven hierdoor ver onder die grens terechtkomen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/w2BbKjj/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.