skidelsky170_Getty Images_macroeconomics Getty Images

Wat heeft de macro-economie de das omgedaan?

LONDEN – Het probleem met kwantitatieve versoepeling (QE), zei Ben Bernanke, de toenmalige voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed, het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) in 2014 over het obligatie-inkoopprogramma van de Fed, ʻis dat het in de praktijk werkt, maar in theorie niet.ʼ Hetzelfde kan worden gezegd over macro-economisch beleid in het algemeen, in die zin dat er geen robuuste theorie achter zit. Regeringen ʻstimulerenʼ routinematig de economie om de werkloosheid te ʻbestrijden,ʼ maar met een theorie die ontkent dat er werkloosheid is om te bestrijden.

Afgezien van de wiskundige verfijning is de economie weer geworden wat zij een eeuw geleden was: de studie van de allocatie van gegeven middelen, plus de kwantiteitstheorie van het geld. De macro-economie – de theorie van de productie als geheel, die door John Maynard Keynes werd uitgevonden – is zo goed als verdwenen.

Wat is bijvoorbeeld de oorzaak van werkloosheid? Het standaardantwoord uit het handboek is ʻneerwaartse loonrigiditeit.ʼ Een kapper die een loon van 14 dollar per uur vraagt, maar die slechts voor 13 dollar per uur winstgevend tewerk kan worden gesteld, kiest ervoor om niet te werken. Die keuze is dus vrijwillig en weerspiegelt een voorkeur voor vrije tijd, of de beslissing om geen kapper te willen zijn. Hetzelfde geldt voor alle werknemers in een economie. In deze visie is werkloosheid een keuze om niet te werken.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/ElCsZg7nl