0

Lula a politika propasti

Od triumfu Luize Inácia Luly da Silvy uplynuly už dva týdny a jeho jednoznačné volební vítězství v Brazílii stále bere dech pravici a dává nové naděje již dlouho sklíčené latinskoamerické levici. Jeho triumf ztělesňuje jak symboly, tak realitu dnešní Latinské Ameriky. Symbolizuje netrpělivost voličů, kteří vidí, že staré problémy stále nemají řešení, a poukazuje na všudypřítomné přesvědčení, že pravicové vlády jsou chronicky zkorumpované. Pomalu utichá mumraj levicových oslav i chór pravicových lamentací a vyjasňují se obrysy toho, co Lula může a nemůže udělat.

Není sporu o tom, že v Latinské Americe bylo posledních deset dvanáct let bodem obratu pro demokracii v regionu. Legitimní volby proběhly téměř všude a vzešla z nich úplně nová generace politických hráčů.

Kromě toho byli v Argentině, Venezuele, Brazílii a v malých republikách Střední Ameriky kvůli korupci vyslýcháni nebo dokonce uvězněni prezidenti a bývalí prezidenti. Po celou dobu ovšem noví političtí hráči ani staré strany na levici nedokázali zformulovat srozumitelný alternativní sociálně ekonomický program a pustit se do boje s převládajícím liberálním přístupem.

Jedením z důvodů, proč to nedokázali, je to, že politické strany v Latinské Americe jsou rozštěpené a slabé. Ve Střední Americe se neustále rozpadají na menší celky, jež se rvou o bezvýznamné podíly na moci a nepodstatné pozice.