4

De bedrijven en het volk

LONDEN – Er vinden rond de wereld momenteel twee machtsverschuivingen plaats. Ten eerste groeit de macht van de grote bedrijven in vergelijking tot die van regeringen. Ten tweede krijgt de gewone man ook meer invloed. Wat betekent het dat deze met elkaar in tegenspraak lijkende verschuivingen gelijktijdig plaatsvinden?

Er is geen twijfel over mogelijk dat bedrijven meer macht hebben dan ooit tevoren. Mensen die niet verkozen zijn beheersen het dagelijks leven steeds meer; van entertainment en energietoevoer tot scholen, het spoor en de post. Tegelijkertijd is de snelheid van de technologische innovatie groter dan die van de wetgeving, wat betekent dat de activiteiten van bedrijven stelselmatig schijnbaar van regulering verstoken grijze gebieden betreden.

Maar als tegenwicht aan deze trend hebben mensen nu de middelen en mogelijkheden om te verzekeren dat het gedrag van firma’s niet ongecontroleerd blijft. Ze worden beter onderwezen en bewust van hoe bedrijven opereren, en ze zijn pro-actiever en uitgesprokener als ze denken dat een bedrijf de grens overschrijdt. Het publiek treedt steeds meer op als het geweten van bedrijven en industrieën, waarbij ze harde vragen stellen en ze ter verantwoording roepen.

In de afgelopen jaren hebben effectievere middelen voor collectieve actie (zoals sociale media, open publicatiekanalen en het online delen van video’s) mensen meer handvatten gegeven. Nu mensen met steeds grotere finesse boycots en desinvesteringen nastreven, voor wetgeving lobbyen ensociale mediacampagnes in gang zetten, zijn ze steeds meer in staat om het operationele en strategische besluitvormingsproces van ondernemingen te beïnvloeden, waarbij ze ‘checks and balances’ opleggen aan de huidige gigantische toename van de particuliere macht.