4

Korporace pod kontrolou lidí

LONDÝN – Na světě dnes dochází ke dvěma velkým mocenským posunům. Za prvé roste moc firem oproti moci vlád. A za druhé získávají větší vliv také obyčejní lidé. Co vyplývá z toho, že se tyto dva zdánlivě protichůdné posuny odehrávají současně?

V rukou firem bezpochyby spočívá větší moc než kdykoliv dříve. Osoby, které nebyly zvoleny v lidovém hlasování, kontrolují stále větší část našeho každodenního života – od zábavy a dodávky energií až po školy, železnice a poštovní služby. Současně s tím se technologické inovace vyvíjejí rychleji než legislativa, což znamená, že firemní aktivity běžně pronikají do zdánlivě šedých oblastí s absencí regulace.

Protiváhou tohoto trendu jsou však lidé, kteří dnes mají dost prostředků a příležitostí k tomu, aby zajistili, že chování firem nezůstane bez kontroly. Jsou stále vzdělanější, lépe chápou fungování firem a jsou proaktivnější a hlasitější, když mají dojem, že určitá firma překročila mez. Veřejnost se stále více chová jako svědomí firem a průmyslových oborů – klade obtížné otázky a volá firmy k zodpovědnosti.

Účinnější prostředky kolektivní akce – například sociální média, otevřené publikační platformy nebo sdílení videí na internetu – poskytly v posledních několika letech lidem větší páky. Tím, že lidé stále důmyslněji vyhlašují bojkoty, odkloňují své peníze jinam, lobbují za zákony a rozbíhají kampaně v sociálních médiích, dokážou stále více ovlivňovat operativní a strategické rozhodování firem, čímž doplňují dnešní ohromné přírůstky soukromé moci o kontrolní a vyvažovací mechanismy.