Dva nejlepší způsoby, jak snížit kojeneckou úmrtnost

BANGKOK – Jednou z ambicióznějších položek na seznamu Cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů je závazek skoncovat v příštím desetiletí s preventabilními úmrtími novorozenců a dětí. Podaří-li se tento cíl splnit, nebude do roku 2030 neonatální úmrtnost v žádné zemi převyšovat 12 úmrtí na 1000 narozených dětí – tedy čtvrtinu současné úmrtnosti v některých částech subsaharské Afriky.

Vzhledem k velikosti tohoto úkolu si to vyžádá obrovské investice do zdravotnické infrastruktury a plánování. Možná nejefektivnějším způsobem, jak snížit kojeneckou úmrtnost, by byla podpora využívání dvou snadno dostupných zdrojů: vakcinace matek a pití mateřského mléka.

Ochrana dětí před brzkým úmrtím začíná už před jejich narozením. Když je žena očkována proti běžným onemocněním, jako je chřipka, vytváří její tělo protilátky, které rozpoznávají viry a zvyšují přirozenou obranyschopnost vůči patogenům. A když pak žena otěhotní, přenesou se tyto ochranné proteiny přes placentu i na její dítě.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/XfTT20K/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.