sanicas10_Burhaan Kinu_Hindustan Times via Getty Images

Dva nejlepší způsoby, jak snížit kojeneckou úmrtnost

BANGKOK – Jednou z ambicióznějších položek na seznamu Cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů je závazek skoncovat v příštím desetiletí s preventabilními úmrtími novorozenců a dětí. Podaří-li se tento cíl splnit, nebude do roku 2030 neonatální úmrtnost v žádné zemi převyšovat 12 úmrtí na 1000 narozených dětí – tedy čtvrtinu současné úmrtnosti v některých částech subsaharské Afriky.

Vzhledem k velikosti tohoto úkolu si to vyžádá obrovské investice do zdravotnické infrastruktury a plánování. Možná nejefektivnějším způsobem, jak snížit kojeneckou úmrtnost, by byla podpora využívání dvou snadno dostupných zdrojů: vakcinace matek a pití mateřského mléka.

Ochrana dětí před brzkým úmrtím začíná už před jejich narozením. Když je žena očkována proti běžným onemocněním, jako je chřipka, vytváří její tělo protilátky, které rozpoznávají viry a zvyšují přirozenou obranyschopnost vůči patogenům. A když pak žena otěhotní, přenesou se tyto ochranné proteiny přes placentu i na její dítě.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/XfTT20Kcs