14

Alfa, beta a dál

NEW YORK – Jak individuálním, tak institucionálním investorům dá i za normálních časů spoustu práce přijít na to, kam a do čeho investovat. Je lepší víc investovat do vyspělých, nebo do rozvíjejících se ekonomik? A do kterých? Jak se člověk rozhodne, kdy a jak upravit rovnováhu ve svém portfoliu?

Takové rozhodování je pochopitelně ještě těžší v abnormálních dobách, kdy dochází k významným globálním změnám a centrální banky uskutečňují nekonvenční politiky. Nový, laciný přístup ale slibuje, že tento náročný úkol, jejž investoři zdolávají, za normálních i abnormálních časů usnadní.

V odvětví správy aktiv se tradičně vyskytují dva typy investičních strategií: Pasivní přístup zahrnuje investice do indexů sledujících konkrétní srovnávací ukazatele, například S&P 500 pro Spojené státy nebo některý z indexů vyspělých ekonomik či burz na rozvíjejících se trzích. V zásadě člověk kupuje index trhu.

Pasivita je nízkonákladový přístup – sledování benchmarku nevyžaduje žádnou práci. Výnosem je ale pouze součet ze směsi dobrého i zlého, protože vám nedokáže říct, jestli máte nakupovat vyspělé ekonomiky nebo rozvíjející se trhy a které země si v té či oné skupině povedou lépe. Investujete do koše všech zemí či vybraných regionů a dostanete to, co se označuje jako „beta“ – průměrný tržní výnos.